Stereoscape

Blog

Näin luot messuständin, joka hurmaa asiakkaasi – 10 askeleen opas

(last update 5 months ago)
messustandi

10-vaiheisessa oppaassamme kerromme, miten luot virtuaaliteknologioita hyödyntäviä markkinointiratkaisuja messuille ja muihin tapahtumiin. Oppaan luettuasi sinulla on eväät luoda messuständi, joka ei taatusti jätä asiakastasi kylmäksi.

Mitä hyötyä virtuaaliteknologioista on messuständillä?

 • Interaktiivinen visualisointi auttaa esittelemään haastaviakin konsepteja kiinnostavalla ja mieleenpainuvalla tavalla, parantaen vastaanottajien muistijälkeä ja positiivisia brändimielikuvia.

Miten rakennat interaktiivisia sisältöjä hyödyntävän messukampanjan? 

1. Määrittele tavoitteet myös virtuaalisuudelle

messustandi virtuaaliteknologia 3
 • Haetaanko tapahtumalta näkyvyyttä, uusia liidejä, brändiä vahvistavia elämyksiä, vanhoja asiakkaita sitouttavia keskusteluja vai kenties tilaisuutta uuden tuotteen tai palvelun lanseeraukselle? 

 • Minkälaisia kohderyhmiä messuosastolla halutaan puhutella? 

 • Minkälaisia mitattavia tuloksia kampanjalta odotetaan? Esim. uusien liidien määrä, messuständin suosio kilpailijoihin verrattuna, messuständillä vietetty aika, muut mittarit? 

 • Digitaalista interaktiivisuutta hyödyntäviin markkinointisisältöihin voi luontevasti integroida analyyttisia työkaluja, joilla messuvierailijoiden vuorovaikutusta yrityksen sisältöjen kanssa voidaan seurata. 

2. Ota tiimisi mukaan messuständin suunnitteluun

messustandi virtuaaliteknologia 4
 • Kun kampanjan tavoitteet ovat selkeät, on hyvä hetki tuoda mukaan erilaisia näkökulmia kampanjan sisällön ideointiin. 

 • Ota myyjät ja muut asiakaspinnassa toimivat tiimin jäsenet mukaan messuständin ideointiin. 

 • Minkälaiset viestit tukevat sekä myyjien työtä että yrityksen laajempaa markkinointistrategiaa? Millä tavoin uudet teknologiat voivat luontevasti tukea yrityksen viestintää eri kohderyhmille? 

 • Ota mielikuvitus käyttöön! Virtuaaliratkaisuilla voit tuoda asiakaskohtaamisiin elämyksellisyyttä, aktiivista vuorovaikutusta, pelillisyyttä, ahaa-hetkiä ja uusia ulottuvuuksia! 

 • Virtuaaliteknologioiden avulla uusia tuotteita voidaan esitellä vaikkapa kuun kamaralla, tai tulevaisuuden kaupungin 5G-verkkoa havainnollistaa näyttävien 3D-animaatioiden tai holograafisten projisointien kautta. 

 • Virtuaalitodellisuudessa näkymättömistä asioista voidaan tehdä näkyviä, mahdottomista mahdollisia ja fyysisessä maailmassa vaarallisista tilanteista vaarattomia. Vain mielikuvitus on rajana!

 • Kampanjan ideointi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, ainakin 3-4 kuukautta ennen suunniteltua markkinointitapahtumaa. 

3. Tutustu teknologioihin 

Digitaaliset ja interaktiiviset ratkaisut ovat huimassa kehitysvaiheessa, ja niiden käytettävyys ja saatavuus paranevat jatkuvasti. 

Tästä löydät markkinoijien työkalupakkiin parhaiten messuständille lisäarvoa tuovia interaktiivisia ja virtuaalisia sovelluksia:

INTERAKTIIVISET ESITYKSET
Finger pointing interactive screen
 • Kosketusohjauksella toimivat interaktiiviset esitykset aktivoivat asiakkaitasi tutkimaan yrityksesi tuotteita ja palveluita.

 • Interaktiivisuus mahdollistaa sekä myyjien räätälöidysti tekemät presentaatiot asiakkaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan että asiakkaiden itsenäisen tutustumisen palveluihisi. 

MULTITOUCH
 • Isokokoinen, interaktiivinen kosketusnäyttö, jota voi käyttää useampi käyttäjä – kuten myyjä ja asiakkaat – samanaikaisesti. 

 • Uusimmat näytöt mahdollistavat myös “syvyyssuunnassa” toimivan sisällön, jolloin 3D-mallinnuksen avulla saavutetaan illuusio vaikkapa pöydän sisälle sukeltamisesta.

 • Multitouch-näyttöön voi myös ohjelmoida yhteyden fyysisiin esineisiin, joiden avulla käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa digitaalisen sisällön kanssa. 

360

 • Interaktiiviset tutustumiskierrokset teollisista ympäristöistä taidegallerioihin antavat asiakkaille ja muille kohderyhmille mahdollisuuden tutustua organisaatiosi toimintaympäristöön omatoimisesti ja omaan tahtiin “virtuaalisessa” tilassa liikkuen.

 • 360-kierroksiin voidaan fotorealistisen ympäristön lisäksi sisällyttää myös muuta havainnollistavaa multimediasisältöä, esimerkiksi näyttäviä videoita, tekstiä ja äänimaailmaa.

HOLOGRAFIA
Haaga-Helian tekoälyä hyödyntävä messuosasto Dubai Expossa

 • Holografialla viitataan kolmiulotteisuuden illuusion luoviin videoprojisointeihin, jotka mahdollistavat fyysisen ympäristön tai tuotteen yhdistämisen todentuntuiseen video- tai graafiseen materiaaliin. 

AR

 • Näin voidaan tuoda esiin näkymättömiä tai mahdottomia asioita – kuten vaikkapa visualisoida ilmansaasteita tai projisoida fyysisen koneen päälle sen sisäisiä toimintoja graafisen tai animoidun sisällön avulla. 

VR
Ihmiset messuständillä vr-lasit päässä

 • VR:n kiistämätön etu on sen elämyksellisyys: VR-lasit päässä ihminen on sataprosenttisesti läsnä markkinoijan luomassa ympäristössä. 

 • VR-sisältöjä messuständille harkittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että VR-lasit ovat usein messuständin vetonaula, joihin muodostuu jonoa – joten VR-elämysten rinnalle on hyvä suunnitella myös muuta aktiviteettia ständin vierailijoille. 

 • VR-ratkaisut ovat kehittyneet viime vuosina huimasti ja suosittelemme lämpimästi kaikkia niistä kiinnostuneita kokeilemaan itse, miten vaikuttavia uusimmat VR-sisällöt ovat!
3D-ANIMAATIOT

 • 3D-animaatiot soveltuvat esimerkiksi tuote-esittelyihin ja lanseerauksiin tai vaikkapa teollisen prosessin kulun havainnollistamiseen.

4. Valitse asiantunteva kumppani

messustandi virtuaaliteknologia 1
 • Koska teknologiat kehittyvät huimaa tahtia, virtuaalikampanjan toteutukseen kannattaa etsiä luotettava ja kokenut suunnittelutoimisto. 

 • Suunnittelutoimistolta vaaditaan markkinoinnin tarpeiden ymmärtämisen lisäksi kykyä monialaisuuteen ja rautaiseen projektinhallintaan. 

 • Virtuaalisissa ja interaktiivisissa sisällöissä yhdistyy usein esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelu, innostavaan visualisointi, pelillisyys ja analytiikka.

 • Mieleenpainuvimmat elämykset syntyvät usein räätälöidysti, erilaisia digitaalisia työkaluja ja alustoja luovasti yhdistellen. 

 • Asiantuntevan suunnittelutoimiston avulla virtuaaliratkaisuista voidaan rakentaa monikäyttöisiä, jolloin kampanjaan tehdyt investoinnit tuovat hyötyjä myös pidemmällä aikavälillä. 

 • Messu- tai muuhun tapahtumakäyttöön tehtyä digitaalista sisältöä voi myöhemmin muokata käytettäväksi vaikkapa some-markkinoinnissa, showreeleissä, asiakastapaamisissa tai nettisivuilla hakukonenäkyvyyden parantamiseksi.

5. Varaa riittävästi resursseja konseptointiin

messustandi virtuaaliteknologia 2

Kun sopiva suunnittelutoimisto on löytynyt, on aika ryhtyä toimeen! 

 • Virtuaaliteknologioiden markkinointikäyttöön erikoistuneella suunnittelutoimistolla Stereoscapella suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan kanssa yhteisellä työpajalla, jossa käydään projektin tavoitteet, kohderyhmät, markkinoijan ideat ja mahdolliset toiveet teknologioiden suhteen läpi.

 • Design sprintin tavoite on ymmärtää syvällisesti markkinoinnin tarpeet, varmistua siitä, että projekti tukee myös organisaatiosi laajempia, strategisia tavoitteita, ja konsultoida erilaisista vaihtoehdoista projektin toteutukselle. 

 • Ota mukaan työpajaan eri sidosryhmien edustajia niin, että suunnittelutoimisto saa hyvän kokonaiskuvan organisaatiosi tarpeista.  

 • Osaava suunnittelutoimisto tuo konseptointivaiheeseen mukaan teknisen ja luovan näkökulman ohella käyttäjäkokemusasiantuntijuuden. Onko ratkaisua helppo käyttää messuosastolla? Mitä erityistarpeita eri kohderyhmillä on käyttäjäkokemuksen suhteen? Onko ratkaisu kaikkien käyttäjien saavutettavissa? Miten ratkaisu brändätään? 

 • Design sprintin jälkeen suunnittelutoimisto luo alustavan konseptin ratkaisusta, jota jalostetaan markkinoijan kanssa yhdessä edelleen valmiiksi konseptiksi. 

 • Konseptointivaihe kestää sisällön ja ratkaisun laajuudesta riippuen muutamasta viikosta kuukauteen.

6. Tiivis yhteydenpito takaa parhaat tulokset

messustandi virtuaaliteknologia 5

Kun konseptista lähdetään toteuttamaan toimivaa teknistä ratkaisua…

 • Kun konsepti ja tarkat speksit on sovittu, suunnittelutoimisto vastaa ratkaisun rakentamisesta teknisesti toimivaksi ratkaisuksi. 

 • Virtuaaliratkaisuja rakentaessa ollaan usein tilanteissa, joissa vaaditaan täysin uudenlaista teknistä integraatiota. 

 • Sujuva ja säännöllinen yhteydenpito suunnittelutoimiston kanssa auttaa välttämään turhia yllätyksiä. Näin varmistat myös, että projekti pysyy aikataulussa ja budjetissa.

 • Tapahtuman lähestyessä on hyvä pitää tiivistä yhteyttä myös messujen järjestäjään. Voiko järjestäjä viestiä messukävijöille jo ennakkoon kokemuksista, joita ständisi tarjoaa? 

 • Elämyksellisyys, pelillisyys ja uutuudet ovat valttikorttejasi, joista kannattaa kertoa asiakkaillesi etukäteen!

7. Perehdytä tiimisi

messustandi virtuaaliteknologia 6

Markkinointitapahtuman lähestyessä…

 • Tuo asiakaspinnassa työskentelevä tiimisi takaisin remmiin, niin että he pääsevät rauhassa perehtymään uusiin ratkaisuihin. 

 • Järjestä myyjille treenit, joissa laitteet kytketään toimintakuntoon, ja varmistellaan, että sisällöt saadaan toimimaan helposti ja toivotulla tavalla messuständillä. Muutaman toiston jälkeen uudet laitteet tuntuvat yleensä helppokäyttöisiltä, jolloin myyjät voivat keskittyä messutapahtuman aikana vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. 

 • Jos messuilla on useampia myyjiä, on hyvä sopia kuka käyttää, mitä laitetta ja miten – ja varmistua siitä, että henkilökuntaa on paikalla tarpeeksi myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen! 

 • Sovi tiimisi tekninen vastuuhenkilö, joka varmistaa messuille lähdettäessä, että kaikki tarvittavat laitteet ovat mukana, toimivia ja ehjiä, ja että niiden kuljetus messupaikalle ja sieltä pois on suunniteltu turvallisesti. 

 • Varmista, että tiimilläsi on yhteys messujen järjestäjän IT-tukeen, siltä varalta että messujen aikana eteen tulee odottamattomia teknisiä haasteita.

8. Suunnittele messuständin purku

messustandi virtuaaliteknologia 9

Messut ovat ohi ja tiimisi lähtee ansaituille “aftereille” nivaska uusia käyntikortteja takataskussaan… Kuka on vastuussa laitteiden purkamisesta?

 • Suunnittele etukäteen messujen purku ja laitteiden palauttamisen logistiikka, niin etteivät kalliit laitteet katoa tai vaurioidu tapahtuman tuoksinassa.

9. Analysoi palaute

messustandi virtuaaliteknologia 8

Tapahtuman jälkeen on aika analysoida messuilta saatua tietoa…

 • Jos digitaaliseen markkinointiratkaisuusi on suunnitteluvaiheessa integroitu datatyökaluja, analysoi numerot ja selvitä toteutuivatko messutavoitteet.  

 • Kuinka monta kertaa VR-videoita on katseltu? Kuinka pitkiä aikoja vierailijat ovat viihtyneet eri sisältöjen ja ratkaisujen parissa? Mitkä ratkaisut ovat olleet suosituimpia? Onko virtuaalikierroksilla tiettyjä huoneita tai toimintoja, joiden kävijäluvut ovat erityisen korkeita? Mitä hotspotteja vierailijat klikkailevat interaktiivisissa esityksissä, ja kuinka usein? 

 • Sekä asiakkailta että messuilla työskennelleiltä tiimisi jäseniltä kannattaa myös kysellä kvalitatiivista palautetta.

 • Palautteen ja analytiikan keräämiseen jälkeen on hyvä aika sopia palaveri yhteiselle de-brieffille suunnittelutoimiston kanssa.

 • Toivatko virtuaaliratkaisut uusia liidejä, näkökulmia ja keskustelun avauksia? Mikä jäi mieleen? Oliko jossain parannettavaa? 

10. Muista monikäyttöisyys!

messustandi virtuaaliteknologia 7
 • Tapahtumat kuten messut tarjoavat otollisen areenan uusien ratkaisujen käyttöönottoon, sillä sieltä saadun palautteen avulla ratkaisuja voi kehittää myös laajempaan käyttöön.  

 • Kun monikanavainen ajattelu on osana markkinointistrategiaasi, digitaalisten interaktiivisten sisältöjen muokkaaminen muuhun kuin tapahtumakäyttöön on helppoa. 

 • Muista, että teknologia ei ole itse tarkoitus. Virtuaalisuus mahdollistaa uusia elämyksiä ja luo uudenlaisia yhteyksiä ihmisten välille!   

Lue lisää

Gamification brings Dell’s interactive touchscreen showcase to life at MWC Barcelona 2023

Interactive 3D and virtual marketing solutions


Ote yhteyttä

Haluatko tietää, minkälainen virtuaaliteknologiaan pohjautuva messusisältö palvelisi juuri sinun yritystäsi parhaiten?

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Order our newsletter