Stereoscape

Blog

Virtual showroom – elämyksellisen B2B-markkinoinnin ykköstyökalu

(last update 2 weeks ago)
virtual showroom

Mitä lisäarvoa virtuaaliset esittelytilat tuovat B2B-markkinointiin? Stereoscapen interaktiivisen markkinoinnin asiantuntija Olli Kettunen kertoo.

Mikä on virtual showroom?

Virtual showroom tarkoittaa verkkoympäristöön rakennettua digitaalista tilaa, jonne luodaan erilaisia sisältöjä, kuten kuvia, videoita, 3D-animaatioita tai tekstiä, joita käyttäjä voi tutkia omaan tahtiinsa. Virtuaalisessa esittelytilassa voi myös kohdata ihmisiä, jolloin kokemuksesta muodostuu paitsi informatiivinen, myös sosiaalinen. 

Tilaan pääsee tietokoneella tai älylaitteella selaimelta yrityksen nettisivujen kautta tai erillisestä linkistä, ja siellä liikutaan käyttämällä joko hiirtä, näppäimistöä tai molempia. Useat showroomit tukevat myös VR-laseilla tapahtuvaa virtuaalivierailua.

Konseptina virtual showroom on joustava käsite, joka pitää sisällään eri tekniikoilla toteutettuja digitaalisia ympäristöjä, kuten esimerkiksi digitaalisesti luotuja 3D-ympäristöjä tai 360°-kuvattuihin valokuviin perustuvia ”virtuaalikierroksia”. Toteutustekniikasta riippumatta yhteistä virtuaalitiloille ovat 360 asteen näkymä, tarinallisuus ja tilallisuus ja yleensä myös interaktiivisuus. 

Mitä lisäarvoa virtuaalitilat tuovat B2B-markkinointiin?

Virtuaaliset ja interaktiiviset elämykset sinänsä kiinnostavat ihmisiä, auttavat erottumaan joukosta ja luovat mielikuvaa edelläkävijäbrändistä – oli kyse sitten B2C- tai B2B-markkinoinnista. B2B-puolella virtuaalitilojen suurin lisäarvo on ehkä kuitenkin nimenomaan tilallisuus ja se, että yrityksen tuotteet ja viestit voidaan sijoittaa aidon oloiseen ympäristöön ja oikeaan kontekstiin, mikä auttaa välittämään, havainnollistamaan ja hahmottamaan tietoa.

Virtuaalitilojen avulla voit luoda hyvinkin realistisia ympäristöjä, missä esitellä tuotteitasi ja yritystäsi tai kohdata asiakkaita. Virtual showroom on myös turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto matkustamiselle ja tuo vaihtelua videotapaamisten tulvaan. 

Sen lisäksi, että virtuaalitilat mahdollistavat fyysisen todellisuuden simuloinnin, tilaa on rajattomasti ja virtuaalielämyksissä vain mielikuvitus on rajana! Voit lanseerata tuotteesi vaikka Marsissa tai järjestää asiakastapaamisen virtuaalisella palmurannalla. Erottuvat brändikokemukset inspiroivat ja painuvat mieleen, ja uudenlainen ympäristö auttaa näkemään asiat uudella tavalla. 

virtual showroom BD

Minkälaisiin käyttötilanteisiin virtual showroom sopii mielestäsi parhaiten?

B2B-puolella virtuaalisia esittelytiloja voi hyödyntää osana asiakkaiden itsenäistä, verkossa tapahtuvaa tiedonhakua sekä asiakastapaamisissa ja -tapahtumissa.

Online-tapaamisiin, yritys- ja tuote-esittelyihin kannattaa harkita virtual showroom -vaihtoehtoa silloin, kun halutaan esittää informaatiota uudella, mielenkiintoisella tavalla ja luoda digitaalisessa ympäristössä kokemuksellisia kohtaamisia ihmisten välille. 

Interaktiivisessa virtuaalitilassa on mahdollista liikkua ja tutustua informaatioon aktiivisesti. Katsojasta tulee kokija, jolloin asiat jäävät paremmin mieleen kuin passiivisissa video- tai PowerPoint-presentaatioissa. Asiakkaiden aktivointi ja osallistaminen tehostavat viestintää ja vahvistavat kokemuksellisuutta. 

Virtuaaliset esittelytilat tukevat myös asiakkaan itsenäistä ostoprosessia. Tilaan voidaan rakentaa valmiita polkuja seurattavaksi ja informaatiota voidaan esitellä kerroksellisesti niin, että yksittäinen asiakas tai hankintatiimin jäsen voi helposti syventyä niihin aiheisiin, jotka häntä kiinnostavat, ja toisaalta ohittaa juuri hänelle vähemmän relevantit viestit.

Virtuaalitilaan voidaan kutsua asiakkaita, asiantuntijoita ja kollegoita maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta, ja näin voidaan luoda yhteisiä kokemuksia ilman matkustamista tai fyysistä kohtaamista.

Millaisia toteutuksia löytyy virtuaalitilojen käytössä B2B-puolella – mainitse jokin esimerkki?

Toteutimme Lindströmin kanssa Dream Room -nimisen virtuaalimaailman, jonka avulla Lindström kertoo tärkeistä vastuullisuusteemoista ja haastaa asiakkaitaan ajattelemaan vastuullisemmin. Virtuaalitilasta löytyy kolme huonetta – Threat, Solution ja Future. Sen lisäksi Dream Roomin yläkerrasta löytyy tee-se-itse-periaatteelle rakentuva Design-huone, jossa kävijä voi tutkia, miten tekstiilivalinnoilla ja tekstiilien väreillä ja muodoilla voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.

Lindström's virtual world dream room about sustainability

Minkälaisia teknisiä valmiuksia virtual showroom vaatii käyttäjältä?

Virtual showroomit toimivat mobiililaitteilla, tietokoneilla tai VR-laseilla. 2D-näytöllä virtuaalitilaan pääsy on yhtä helppoa kuin nettiselailu tai videopuheluun liittyminen. Mukaan pääsee linkkiä klikkaamalla. Jos virtuaalitilassa on tarkoitus olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa, niin käyttö vaatii tietokoneen tai mobiililaitteen kameran ja mikrofonin aktivoinnin. Liittymisen jälkeen virtual showroomissa voi vapaasti liikkua ja kommunikoida mahdollisten muiden käyttäjien kanssa.

Jos halutaan luoda todella immersiivinen kokemus, voidaan ottaa käyttöön VR-lasit, joiden kautta virtuaalimaailma tuntuu hyvin toden kaltaiselta. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan erottua joukosta ja luoda erityisen kokemuksellisia tapahtumia ja kohtaamisia. Kannattaa muuten lukea Stereoscapen vinkit, miten virtuaaliteknologiaa hyödynnetään onnistuneessa tapahtumamarkkinoinnissa.

Miten virtuaalitiloja käytännössä suunnitellaan ja rakennetaan?

Projektin aluksi määritellään kohdeyleisö, käyttötarkoitus ja muut asiakastarpeet. Näiden pohjalta suunnitellaan ympäristö, käyttäjäpolut ja vuorovaikutus yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitelman perusteella rakennetaan 3D-visualisoinnin tai 360°-kuvauksen avulla ympäristö, jonne luodaan asiakkaan toivomia sisältöjä, kuten videota, animaatioita, tekstiä ja kuvia. 

Sisällöt tuodaan virtuaaliympäristöön klikattavina elementteinä, jotka avautuvat joko suoraan tai erillisistä ‘hotspoteista’. Usein käytetään hotspoteista avautuvia infokortteja, joihin voidaan upottaa tekstin lisäksi esimerkiksi kuvia, videoita ja erilaisia linkkejä. Infokortteja voi olla myös monessa kerroksessa, jolloin tietoa on mahdollista esitellä eri tasoilla – yleiskuvasta yksityiskohtiin. Tilaan voidaan myös tuoda vaikkapa CAD-kuvien avulla rakennettuja pyöriteltäviä 3D-malleja tuotteista. 

Virtuaalitila voi olla kuvitteellinen tai kopio fyysisestä tilasta. Siihen voi liittyä tarinallisuutta ja siellä voi olla virtuaalihahmoja vetämässä opastettuja tutustumiskierroksia tai kerromassa tuotteista ja yrityksestä. Sisältöjä voidaan päivittää ja lisätä tarpeen mukaan. 

Virtuaalitilan varsinaisen rakentamisen pohjana voi käyttää useampia eri alustoja. Sopivat työkalut valitaan käyttökohteen ja tarvittavien ominaisuuksien perusteella.

virtual showroom hannover messe

Millaisella aikataululla virtual showroomin voi toteuttaa?

Yksinkertaisen virtual showroomin voi periaatteessa suunnitella ja rakentaa kuukaudessa, varsinkin jos käytetään asiakkaan jo olemassa olevaa markkinointi- ja myyntimateriaalia.

Projektin kesto riippuu toki asiakkaan toivoman sisällön laajuudesta ja monimutkaisuudesta; haastavammissa projekteissa voidaan puhua useamman kuukauden suunnittelu- ja toteutusjaksosta. 

Mitä tulee ottaa huomioon virtual showroomia suunniteltaessa?

Käyttötarkoitus: Suunnitellaanko virtuaalitila asiakastapaamiskäyttöön, asiakkaan asiakkaiden omatoimiseen käyttöön tai molempia varten? 

Tavoitteet: Halutaanko showroomista kokemusrikas kohtaamispaikka vai helposti navigoitava, itsenäistä tutustumista tukeva työkalu? 

Sisällöt: Rakennetaanko mallinnettu 3D-tila vai kuvattu 360°-ympäristö ja päivitetäänkö projektissa asiakkaan olemassa olevia sisältöjä vai luodaanko täysin uusia sisältöjä? 

Teknologiat: Optimoidaanko sisältö esim. mobiilikäyttöön vai suunnitellaanko virtuaalimaailma VR-laseilla koettavaksi?

Miten tiivistäisit virtuaalisten esittelytilojen hyödyt B2B-markkinoinnissa?

Virtual showroomit tarjoavat tilallisen, kokemuksellisen ja pitkälle tulevaisuuteen kantavan tavan esitellä yrityksiä, tuotteita ja palveluita. 

Ne auttavat erottumaan joukosta ja helpottavat tietotulvan hahmottamista.

Virtuaalitilat ovat modulaarisia, eli niitä voi helposti laajentaa ja päivittää uusilla sisällöillä, joten investoinnit kantavat pitkälle. 

Hyvin suunnitellut virtuaaliesittelyt parantavat asiakaskokemusta, nopeuttavat myyntisykliä ja auttavat luomaan uusia liidejä.

Lue lisää

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Susann Hartman porvoon kaupunki

Porvoon virtuaalitaidemuseossa taiteella saa leikitellä

Porvoon kaupunki on yhteistyössä Stereoscapen kanssa toteuttanut virtuaalisen taidemuseon, joka lanseerattiin joulukuussa 2023. Virtuaalimuseossa sekä porvoolaiset että matkailijat pääsevät tutustumaan paikallisiin taideaarteisiin. Kulttuuripalvelujen päällikkö Susann

Read More

Order our newsletter