• Blog

We invite you to unlock your future – digital experiences with augmented reality

“Unlock your Future” is a vision, a call to action for the collaboration event Loihde Ateljee. It invites you to…
 • Blog

Työturvallisuus on kaikkien etu: haastattelussa Virtuarion Kristian Lukander

Virtuario on Työterveyslaitoksen suomalainen, VR-turvallisuuskoulutussisältöjä kehittävä “sisäinen start-up”, jonka toiminta perustuu pedagogiikkaan, tutkimukseen ja työturvallisuusasioiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Blogissamme Virtuarion Kristian…
 • News

Stereoscape mukana virtuaalitodellisuuden oppimisympäristöjen yhteishankkeessa

Stereoscape on yksi Lapin yliopiston ja Työterveyslaitoksen SLIVeR-tutkimushankkeen (Safety Learning in Immersive Virtual Reality) rahoittajista.SLIVeR-hankkeessa tutkitaan, millaiset virtuaalitodellisuuden ympäristöt…
 • Blog

Augmented reality supports the global digitalisation push of Hitachi High-Tech Analytical Science: an interview with Antti Virolainen and Pamela Vartiovaara

Hitachi High-Tech Analytical Science Finland and Stereoscape recently collaborated on a proof of concept project utilising augmented reality maintenance instructions,…
 • Blog

Training ice hockey players in Virtual Reality: An interview with Sense Arena’s CEO Bob Tetiva

To celebrate the Ice Hockey World Championship Games, we talked to Sense Arena founder and CEO Bob Tetiva about how…
 • Blog

Virtuaalimaailma auttaa hahmottamaan tietoa ja erottumaan joukosta B2B-markkinoinnissa: haastattelussa Stereocapen Jaakko Mattila

Virtuaalimaailmat ja avatarien käyttö ovat monille tuttuja pelimaailmasta ja viime aikoina myös kuluttajamarkkinoinnin puolelta. Mitä lisäarvoa virtuaalitilat, eli niin kutsutut…
 • Blog

Miten interaktiivinen käyttäjäkokemus suunnitellaan? Haastattelussa Stereoscapen kokemussuunnittelija Sannimari Honkanen

Informaation määrän kasvaessa sen jäsentely helposti omaksuttavaan muotoon on yhä tärkeämpää. Informaatioarkkitehtuuri ja käyttäjäkokemussuunnittelu pyrkivät järjestämään tietoa, ja esittämään sitä…
 • Blog

Etätaloudessa AR- ja VR-työkalujen merkitys kasvaa – tiekartta, testaus ja pilotointi helpottavat käyttöönottoa

Koronaviruspandemian vauhdittama etätalous on saanut yhä useammat yritykset ottamaan käyttöön lisätyn ja virtuaalisen todellisuuden ratkaisuja helpottamaan etätyötä, tehostamaan etäoppimista ja…
 • Blog

360-kierrokset turvallisuuskoulutuksen ja -perehdytyksen tehostajana: haastateltavana Stereoscapen Panu Viitaharju

360-visualisointi voi ratkaista monipuolisesti muun muassa turvallisuuskoulutuksen ja perehdyttämisen haasteita sekä kokoontumisrajoitusten jatkuessa että koronan jälkeisessä maailmassa. Stereoscapen 360-ekspertti Panu…
 • Blog

Luottamusta etäisyyksien yli – ihminen edellä

Stereoscape on viime vuosina kehittänyt virtuaalisia ratkaisuja, joiden tarkoitus on mahdollistaa parempi vuorovaikutus ihmisten välillä etänä esimerkiksi virtuaalimyynnissä tai virtuaalisissa…
 • Blog

Virtuaalitodellisuus tehostaa työturvallisuuskoulutusta

Ihminen tekee päivän aikana tuhansia valintoja ja päätöksiä. Suurin osa päätöksistä tehdään ennalta opitun perusteella. Yhden työpäivän aikana työntekijä valitsee…
 • Blog

B2B-asiakkaan sitouttaminen digitaalisesti pandemian aikana ja sen jälkeen

Vallitseva globaali pandemia on muuttanut yritysten tapaa toimia ja harjoittaa liiketoimintaa. Samalla se on kiihdyttänyt kaikille ajankohtaiseksi tullutta digitaalista muutosta.…