PROSCAPE®

Koulutus ja perehdytys

Koulutuksen ja perehdytyksen ratkaisumme nopeuttavat oppimista ja tekevät siitä mielenkiintoisempaa, mikä parantaa oppimistuloksia ja henkilöstön osaamistasoa. Henkilöstösi pystyy osallistumaan koulutuksiin ajasta ja paikasta riippumatta, ilman tarvetta erilliselle kouluttajalle. Ratkaisujen avulla pystyt säästämään koulutuskustannuksissa ja samalla parantamaan koulutuksen laatua.

PROSCAPE®

Koulutus ja perehdytys

Koulutuksen ja perehdytyksen ratkaisumme nopeuttavat oppimista ja tekevät siitä mielenkiintoisempaa, mikä parantaa oppimistuloksia ja henkilöstön osaamistasoa. Henkilöstösi pystyy osallistumaan koulutuksiin ajasta ja paikasta riippumatta, ilman tarvetta erilliselle kouluttajalle. Ratkaisujen avulla pystyt säästämään koulutuskustannuksissa ja samalla parantamaan koulutuksen laatua.

Kuvakaappaus kauppaympäristössä tapahtuvasta virtuaalikoulutuksesta.
Paranna oppimistuloksia
  • VR-koulutus vastaa muistijäljeltään itse tekemistä

  • Tue vuorovaikutteista oppimista

  • Mahdollista personoitu oppimiskokemus
Lisää perehdytyksen ja koulutuksen tehokkuutta
  • Vähennä virheitä

  • Säästä aikaa ja resursseja

  • Kouluta reaaliaikaisesti

  • Vältä kallista matkustamista
+400%
kasvu opitun muistamisessa VR-koulutetuilla opiskelijoilla pitkällä aikavälillä
-80%
lyhyempi koulutukseen kulunut aika VR-oppijoilla
-150%
pienempi alttius häiriötekijöille koskien VR-oppijoita
Previous
Next

Lähde: Brandon Hall Group’s Learning Strategy research, Walmart, PwC.

360-koulutus ja perehdytys

360-asteen kuviin ja videoihin perustuva koulutus- ja perehdytysratkaisu tehostaa oppimista ja tekee siitä perinteistä 2D-materiaalia sisältävää koulutusta mielenkiintoisempaa. 360-asteen kuvat sisältävät huomattavasti enemmän informaatiota ja lisäksi niiden avulla oppija saa paremman käsityksen esimerkiksi tilan tai alueen mittasuhteista sekä siellä suunnistamisesta. Kuviin voi lisätä erilaista materiaalia, kuten tekstiä tai perinteisiä 2D-kuvia ja videoita, jotka syventävät oppimista. Pelillistetyt harjoitukset ja skenaariot tuovat oppimiseen haastetta ja koulutusdata saadaan ohjattua halutessasi yrityksen omaan LMS-järjestelmään.

VR-koulutus

Tekemällä oppii – ja virtuaaliympäristössä tämä tapahtuu tehokkaasti! Tosielämän tilanteita simuloivat virtuaalisen todellisuuden ratkaisut nopeuttavat koulutusta ja auttavat oppimaan virheistä ilman että yrityksen normaali toiminta häiriintyy. Virtuaalikoulutuksen avulla pystyt myös opettamaan taitoja, joita normaalisti ei pysty kouluttamaan – esimerkiksi toimimisen häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Virtuaalitodellisuuden koulutukset soveltuvat sekä asiakaspalvelu- tai ihmissuhdetaitoja vaativien taitojen opetteluun sekä motorisia kädentaitoja tai muuta teknistä osaamista vaativiin tehtäviin. Virtuaalitodellisuuden koulutusten avulla voit vähentää koulutus- ja kouluttajakustannuksiasi parantaen samalla oppimistuloksia.

AR-ohjeistus

Lisätyn todellisuuden avulla voit luoda virtuaalisia työ- ja huolto-ohjeita, jotka opastavat henkilöä oikeaan työtapaan heijastamalla animoidut ohjeistukset näkökenttään laitteen kohdalle. Virtuaalisten työ- ja huolto-ohjeiden avulla työntekijä voi aloittaa tuottavan työn tekemisen ilman pitkää perehdytystä tai erillistä perehdyttäjää. Ohjeiden avulla pystyt myös varmistamaan, että harvemmin vastaan tulevat työtehtävät suoritetaan oikein.