Stereoscape

Blog

Vuorovaikutteinen visualisointi vahvistaa tuotemarkkinointia

(last update 7 years ago)

Kun mikä tahansa yritys kehittää hienon ja kilpailukykyisen tuotteen, mietitään samaan aikaan, miten tuo mainio tuote markkinoidaan ja myydään ja miten siinä hyödynnetään visualisointia. Varsin usein turvaudutaan esitenippuihin, joihin painetaan laadukkaita valokuvia. Entistä enemmän visualisoinnissa käytetään liikkuvaa kuvaa, videona tai animaationa, joka havainnollistaa ja opastaa tuotteen erinomaisuuteen niin omaa henkilöstöä kuin asiakkaita. Käsikirjoituksessa pohditaan, mitä tuotteen ominaisuuksia ja hyötyjä halutaan korostaa ja miten monikäyttöisesti videota voidaan hyödyntää koko tuotteen elinkaaren ajan.

Yhä useammin fokuksessa on tuotteen tarina. Sosiaalisina olentoina meidät on ohjelmoitu muistamaan paremmin tarinoita kuin kuivaa dataa ja numeroita, ja tarinankerronta tehoaa myös tuotemarkkinoinnissa. Mutta tärkeistä ominaisuuksista ja kilpailjoista erottavista yksityiskohdista pitäisi myös kertoa kiehtovasti. Miten yhdistää tarinat ja kovat faktat?

Tämä onnistuu, kun visualisointiin liitetään vuorovaikutus. Vuorovaikutteinen visualisointi ja interaktiiviset tuoteanimaatiot mahdollistavat monipuoliset tuote-esittelyt, joissa tuotteen tarina ja tuotetieto yhdistyvät kiinnostavasti ja elämyksellisesti. Powerpoint-esitysten sijaan rikastetaan asiakastapaamisia vuorovaikutteisella visualisoinnilla, jonka avulla läpivalaistaan tuote yksityiskohtia myöten: tutkitaan pyörittämällä kolmiulotteista tuotetta eri vinkkeleistä, zoomataan niihin yksityiskohtiin, jotka kiinnostavat, räjäytetään tuote osikseen ja sukelletaan tuotteen tai prosessin sisään. Kerrontaa voi jatkaa infotekstien kautta, jolloin kuvien takaa löytyvät välittömästi asiatiedot, numeroarvot, käyttöohjeet ja esitteet.

Tutkimukset todistavat, että vuorovaikutteinen visualisointi herättää huomion ja lisää elämyksellisyyttä. Vuorovaikutteinen visualisointi kiinnostaa, on mieleenpainuvaa ja uskottavaa sekä antaa asiakkaille positiivisen kuvan yrityksen tavasta toimia. Substanssiosaaminen välittyy asiakkaalle osana tuotteen tarinaa. Myyntipuskun tilalle syntyy vuoropuhelua, jolla autetaan asiakasta ymmärtämään päätöksentekoon vaikuttavat yksityiskohdat. Monimutkainen muuttuu selkeäksi. Ja kun tuotteita ei vaikkapa kokonsa takia voi kuljettaa mukana, on virtuaalisesta tuote-esittelystä saatava irti kaikki mahdollinen. Asiakkaan aika on laatuaikaa myyjälle.

Kaiken takana on tietysti digitalisaatio. Uudet digitaaliset työkalut mahdollistavat uudet tavat toimia. Suomi kaipaa digitaalista hyppyä, ja tämä loikka olisi nyt markkinoinnissa ja myynnissä tarjolla vuorovaikutuksella vahvistetun visualisoinnin avulla.

Eilen

 • Tekstit
 • Valokuvat
 • Virallinen
 • Staattinen
 • Monologi
 • Faktat
 • Kompleksisuus

Tänään

 • Grafiikka
 • Video
 • Sosiaalinen
 • Dynaaminen
 • Dialogi
 • Tarinat
 • Selkeys

Tavoitteena on nostaa kovassa kilpailussa huomioarvoa, parantaa muistettavuutta, erottua eduksemme ja tuoda vaativaan kansainväliseen myyntityöhön uusia keinoja. Tässä myynti-insinöörien vakavasti otettava viesti samasta asiasta:

– Juuso

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Order our newsletter