Stereoscape

Blog

Miten virtuaalitodellisuus tukee koulutusta ja perehdytystä yrityksissä?

(last update 1 year ago)

Alanko tuulettaa mielikuvia virtuaalitodellisuudesta mystisenä, kalliina ja hankalana ”sci-finä”, ja kertoo miten virtuaalitodellisuus tuo selvää kilpailuetua niille, jotka ottavat sen osaksi yritystensä koulutus- ja perehdytysstrategiaa.

Mistä taustasta tulet Stereoscapelle ja virtuaalitodellisuuden pariin?

Olen tietoliikennetekniikan diplomi-insinööri. Vastasin rautatiealalla asiantuntijaorganisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta 10 vuotta, josta viimeiset neljä vuotta kehitin kunnossapitoyhtiön digitaalisia palveluita, liiketoimintaa ja teknologiastrategiaa. Jälkimmäisessä roolissa tutustuin myös virtuaalitodellisuuden työkaluihin.

”Olen vakuuttunut, että virtuaalitodellisuus tulee olemaan osa kaikkien ihmisten arkea seuraavien kymmenen vuoden aikana.”

Millaista kehitystä virtuaaliteknologioissa on tapahtunut viime vuosina?

Skaalautuvuudessa ollaan tehty iso hyppy. Kun aiemmin tarvittiin kalliita laitteita ja kokonaisuudet toimivat yhdeltä koneelta, nykyään markkinoilla on tarjolla virtuaalilaseja ja -sovelluksia hyvinkin edullisesti ja eri käyttötarkoituksiin. VR-lasien hintahaarukka kulkee tällä hetkellä 400 euron Oculus Quest-kuluttajalaseista aina useiden tuhansien hintaisiin Varjo-laseihin, jotka tarjoavat grafiikkaa silmän tarkkuudella.

Myös järjestelmäpuoli on kehittynyt yrityksille suotuisampaan suuntaan. 

Tarjolla on laseille helposti asennettavia applikaatioita yrityksen omissa brändiväreissä. Asennuksen jälkeen koulutus löytyy välittömästi yrityksen laitteilta globaalisti. Virtuaalikoulutukset saa myös ladattua pilvipalveluun eli enää ei tarvita tietokonetta, vaan koulutussisältö striimataan reaaliajassa suoraan VR-laseille. Käyttö on helppoa ja skaalautuvaa.  

Myös 3D-mallien tekeminen on nykyään tehokkaampaa ja nopeampaa kuin ennen. Internetistä voi ostaa halvalla valmiita malleja ja järjestelmät, joita käytetään, ovat modulaarisia. 

Miten virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää työpaikkojen koulutuksessa ja perehdytyksessä? 

”Virtuaalitodellisuudella voidaan korvata iso osa nykyisistä koulutuksista.”

Virtuaalikoulutus soveltuu erityisesti käytännön tehtävien ja taitojen harjoitteluun, ja tutkimukset ovat osoittaneet sen olevan huomattavasti tehokkaampaa kuin esimerkiksi e-koulutuksen. VR-koulutuksen hyödyt ovat suuria, koska virtuaalikoulutuksessa oppija pääsee tekemään itse konkreettisia asioita ja harjoittelemaan esimerkiksi motorisia taitoja. 

Virtuaalitodellisuus tulee avuksi myös silloin, kun työntekijöitä ei syystä tai toisesta voida kouluttaa ”kentällä”. Jos esimerkiksi lentoasemien maapalveluhenkilökunnan kouluttamiseen ei syystä tai toisesta löydy lentokonetta, työn harjoittelu voidaan järjestää virtuaalitodellisuudessa. 

Minkälaiseen kouluttamiseen virtuaalitodellisuus soveltuu?

Virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää työntekijöiden kouluttamisen kaikissa vaiheissa aina rekrytoinnista perehdyttämiseen, jatkokoulutukseen ja taitojen ylläpitämiseen. Virtuaalitodellisuus soveltuu sekä taitojen harjoitteluun (”hard skills”) että yhtä lailla asiakaspalvelu- ja esimiestehtävien koulutukseen (”soft skills”). 

Millaisia esimerkkejä Suomesta ja maailmalta löytyy VR-kouluttamisesta?

Suomessa Fortum on käyttänyt virtuaalitodellisuutta Loviisan ydinvoimalassa henkilöstökoulutuksessa sekä simuloinut käyttötiloja ja tekniikkaa ennen käyttöönottotestauksia. KONE puolestaan käyttää virtuaalitodellisuutta globaalissa organisaatiossaan asentajien kouluttamiseen.

”Virtuaalikoulutus työpaikoilla on todella yleistä maailmalla. Melkein kaikilta aloilta löytyy jo esimerkkejä.” 

Kaivosalalla on rakennettu kaivostyöntekijöille VR-koulutuksia, joissa työntekijät pääsevät tutustumaan kaivosympäristöön, vaaratilanteisiin ja turvallisuusriskeihin etukäteen.

Virtuaalitodellisuutta hyödynnetään maailmalla myös osana rekrytointiprosessia. Virtuaalityökaluilla yritykset voivat havainnollistaa potentiaalisille työntekijöille millaista työpaikalla on. Esimerkiksi Deutsche Bahn Saksassa on käyttänyt virtuaalitodellisuutta uusien työntekijöiden rekrytoimiseen messuympäristössä.

Video havainnollistaa, miltä VR-koulutus näyttää VR-laseja käyttävän henkilön perspektiivistä.

Onko virtuaalikoulutus kallista?

Ei ole. Kun virtuaalikoulutus on kerran hyvin suunniteltu ja 3D-maailma rakennettu, samaa virtuaaliympäristöä, esimerkiksi tehdasta, lentokonetta tai öljynporauslauttaa, voi käyttää eri tarkoituksiin ja koulutusta voidaan tarjota aina uusille työntekijöille ilman lisäkustannuksia. Eli virtuaalitodellisuuden käyttöön liittyy paljon skaalautumiseen liittyviä etuja. Toki business case pitää aina todentaa ennen suurempia investointeja; siksi suosittelemme aloittamaan pilotista.

Miten VR-oppimisjärjestelmää käytetään?

Yrityksellä on hyvä olla oma, fyysinen huone koulutukseen, jolloin oppijalla on mahdollisuus liikkua paikasta toiseen. 10 neliötä riittää. Koulutuksen sisällöstä riippuen sen voi myös tehdä istuen tai seisten paikallaan. Jos yrityksen tietoturvaprotokollat antavat periksi, VR-koulutuksen voi myös tehdä kotoa. VR-koulutuspaketti voidaan asentaa joko on-premise- tai private cloud-ympäristöön; tämä on asiakkaan valittavissa. 

Mitä etuja VR-koulutuksella on perinteiseen koulutukseen verrattuna? 

VR-koulutuksesta jää huomattavasti tehokkaampi muistijälki kuin perinteisestä, luentotyyppisestä koulutuksesta. Koulutuksen kesto on myös lyhyempi kuin perinteisessä kouluttamisessa: jopa vain neljäsosa e-koulutuksista. Säästöä yrityksille tuo myös se, että virtuaalikoulutuksiin ei tarvita kouluttajaa erikseen vaan ohjeistus tulee itse virtuaalimoduulin mukana. 

”Ihmiset oppivat virtuaalitodellisuudessa nopeammin ja muistavat oppimansa paremmin.”

Entä lisätty todellisuus? Miten sitä voi hyödyntää työpaikkojen koulutuksissa?

Lisätyllä todellisuudella (”AR”, juontaa termistä ”Augmented Reality”) voidaan rakentaa esimerkiksi huolto-ohjeita, jotka heijastetaan vaikka mobiililaitteelta suoraan huollettavan työkoneen päälle. Ohjeistus mahdollistaa oikean työtavan opettelun samalla kun työntekijä tekee työtä, eikä erillistä henkilöä tarvita opastamaan. AR:n avulla työntekijä pääsee tuottavaan työhön nopeammin kiinni. 

Lisättyä todellisuutta käytetään laajasti myös sisäisiin ja sidosryhmien koulutuksiin, esimerkiksi uusien tuotteiden tai palveluiden esittelyissä ja niihin liittyvissä koulutuksissa. AR helpottaa etenkin monimutkaisten teknisten ominaisuuksien tai käyttöohjeiden kommunikoimista työntekijöille. 

Miten siirtyminen perinteisestä koulutuksesta virtuaalikoulutukseen tapahtuu käytännössä?

Virtuaalikoulutuksiin kannattaa siirtyä moduuli tai muu looginen paketti kerrallaan. Prosessi on pitkälti samanlainen kuin matka luokkakoulutuksista e-koulutuksiin: yrityksen olemassa olevat koulutusmateriaalit muokataan virtuaalitodellisuuteen sopiviksi. 

Yritysten kannattaakin miettiä tarkkaan, mistä koulutuksista aloittaa. Meidän suosituksemme on aloittaa niistä osista koulutusta, joita järjestetään usein ja monille työntekijöille, niin että yritykselle tulee heti mahdollisimman suuri hyöty investoinnista. 

Miten yritykset voivat saada VR-koulutuksen käyntiin? 

Kannattaa tehdä pieni, selkeä pilotti. Valitaan koulutuskokonaisuus, joka on riittävän kompakti, ja tehdään siitä virtuaalikoulutus. Pilotin lopputuloksena yritys saa paitsi suoraa hyötyä ja kilpailuetua, myös mitattavia arvoja. Esimerkiksi voidaan mitata, paljonko tehokkaammin tai nopeammin työntekijä oppii VR-työkalujen avulla verrattuna perinteiseen koulutukseen.

Miten Stereoscape voi auttaa VR-koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa?

Stereoscape voi tukea yrityksiä aina virtuaalikoulutusten sisältöjen suunnittelusta itse projektien toteuttamiseen. Voimme myös auttaa laitteiden hankinnassa ja ylläpitämisessä. 

Aloitamme prosessin yleensä lyhyellä workshopilla, johon osallistuvat asiakasyritykseltä nykyisten koulutusten järjestäjät ja meiltä käyttöliittymäasiantuntija ja pedagogiikan ammattilainen. Workshopissa mietimme yhdessä, mitä kokonaisuutta lähdetään työstämään ja minkälaisia oppimistuloksia pilotilta toivotaan.

Kun tavoitteet ja kokonaisuus on suunniteltu, teemme koulutuksesta storyboardin ja rakennamme 3D-maailman jatkuvassa dialogissa asiakasyrityksen kanssa. Pilottiprosessi kestää yleensä kahdesta kolmeen kuukauteen.

Henkilö VR-laitteet yllään. Taustalla näkyy virtuaalitodellisuusympäristö, jonka henkilö näkee VR-lasien kautta
VR-pohjainen virtuaalikoulutus soveltuu monipuolisesti eri alojen perehdytys- ja koulutuskäyttöön.

Mitä kilpailuetua virtuaalitodellisuus tuo yrityksille?

Digitalisaatio on monen yrityksen strategian ytimessä, ja virtuaalitodellisuus on digitaalisuuden seuraava aalto. Pandemia-aikana virtuaaliteknologiat onkin jo otettu monessa yrityksessä käyttöön. VR-koulutuksilla yritykset voivat nopeuttaa henkilöstönsä perehtymistä ja oppimista sekä vähentää osaamisvajetta. Lisätty todellisuus (AR) puolestaan auttaa yrityksiä tehostamaan prosesseja ja tuo sitä kautta kenttätyöhön kilpailukykyä. 

”Onko yrityksillä varaa olla siirtymättä virtuaalitodellisuuteen, jos kilpailijat menevät jo tähän suuntaan?” 

5 vinkkiäsi yrityksille, jotka haluavat aloittaa VR-pohjaisen virtuaalikouluttamisen:

  1. Pienestäkin voi aloittaa. Aloita pilotista, jonka avulla saat käsityksen siitä, miten VR toimii juuri sinun yrityksesi ympäristössä. Pilotin avulla saat myös laskettua virtuaalitodellisuuden hyödyt. 
  2. Suunnittele koulutus pedagogiikan ja käyttökokemuksen kautta. Koulutuksen tavoitteet täytyy ensin miettiä tarkasti. Vasta sitten pohditaan missä kohtaa VR voi auttaa. 
  3. Oppijat mukaan muutokseen! Ota koulutuksen käyttäjien edustajat mukaan prosessiin heti alkuvaiheessa. VR on ennen kaikkea uusi tapa oppia. 
  4. Ota skaalautuvuus osaksi VR-koulutussuunnitelmaa alusta asti. Virtuaalitodellisuutta ei kannata ajatella erillisenä projektina, vaan miettiä alusta asti miten pilotista skaalataan laajempi koulutuskokonaisuus. Näin yritys saa uudesta oppimistavasta mahdollisimman paljon hyötyä irti.
  5. Varo ”vendor-lock” tilannetta.Valitse virtuaalipartneriksesi toimijoita, jotka antavat yrityksellesi mahdollisuuden tuottaa itse sisältöä, niin että kaikkien sisältöjen oikeudet jäävät yritykselle.

Lue lisää:

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Order our newsletter