Stereoscape

Blog

360-virtuaalikierros – Tehokas digitaalinen oppimisympäristö

(last update 1 month ago)
Digitaalinen oppimisymparisto 360

360-virtuaalikierros on tehokas digitaalinen oppimisympäristö, joka ratkaisee monipuolisesti muun muassa turvallisuuskoulutuksen ja perehdyttämisen haasteita. 360asiantuntija Panu Viitaharju kertoo, miten 360°-virtuaalikierroksen visualisointi toteutetaan ja miten kierrosta sovelletaan oppimisympäristöissä.

Mikä on taustasi 360-tekemisessä? Missä roolissa työskentelet Stereoscapella?

Olen kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri. Aloin kartuttaa 360-osaamistani, kun työskentelin sisällöntuottajana ja projektipäällikkönä AALTOLAB-projektissa Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoululla. Projektin aikana loimme 360-virtuaalikierroksia hyödyntävän laboratorioturvallisuuskoulutuksen. Kurssia hyödynnetään koko Kemiantekniikan korkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden kouluttamisessa, ja sen suorittaminen on edellytys laboratorioissa työskentelyyn.

Aloitin Stereoscapessa 360-projektipäällikkönä, ja vuoden alussa siirryin account manageriksi. Konseptoin projekteja yhdessä asiakkaiden, tiimin ja partneriemme kanssa ja kehitän ratkaisuja vastaamaan asiakkaiden tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä 360-virtuaalikierrokset ovat?

Esimerkki 360-kuvatusta digitaalisesta oppimisympäristöstä

360-virtuaalikierrokset ovat 360°:n kuvista tai videoista rakennettuja virtuaalisia ympäristöjä, joita käytetään tavallisimmin verkon kautta mobiili- tai pöytälaitteilla. 360-kuvauksella toteutettuja sisältöjä voi myös kokea virtuaalitodellisuuslasien avulla. Tosin tämän vaihtoehdon käyttö on vielä toistaiseksi verrattain pientä, koska se aiheuttaa sisällöille tiettyjä teknisiä vaatimuksia ja vaatii käyttäjältä VR-lasit.

Virtuaalikierros museossa, asunnossa tai kaupungissa, on ollut toistaiseksi yleinen käyttökohde 360-kierroksille. Näihin moni on jo kuluttajana tai käyttäjänä tutustunut.

Miten 360-kuvatut virtuaalikierrokset toteutetaan teknisesti?

360-kierrosten tekninen toteutus voidaan jakaa kolmeen osaan.

  1. 360-kuvien ottaminen. Tämä vaatii tarkoitukseen kehitetyn 360-kameran. Kameran mukana tulevat ohjelmistot yleensä hoitavat myös kuvien prosessoinnin hyödynnettävään muotoon.
  2. Virtuaalikierroksen luominen kuvista. Kierrokset voidaan toki koodata aivan ”tyhjästä”, mutta tällä hetkellä juuri kukaan tuskin tekee näin, koska saatavilla on liuta erilaisia 360-virtuaalikierrosten tekemiseen tarkoitettuja ohjelmia. Halvimmat tee se itse-käyttöön tarkoitetut ohjelmat ovat tavallisesti hyvin rajoittuneita ominaisuuksiensa puolesta. Ne kuitenkin soveltuvat hyvin lyhyiden 360-kierrosten, kuten yksinkertaisten asuntoesittelyjen tekoon, joissa ei vaadita monimutkaisempia interaktiivisia ominaisuuksia. Ammattikäyttöön tarkoitetut ohjelmistot sallivat huomattavasti vapaammat kädet kierrosten ominaisuuksien suhteen. Toisaalta suunnitteluun pitää käyttää enemmän aikaa. Ammattityökaluilla tuotetut kierrokset voidaan myös sijoittaa omille palvelimille, jolloin ei olla riippuvaisia palveluntarjoajan pilvipalveluista, ja niiden tuomista kuukausimaksuista.
  3. Virtuaalikierrosten ylläpito. Kun kierros on toteutettu, täytyy se sijoittaa verkkoon yhdistettyyn palvelimeen ylläpidettäväksi, niin että käyttäjät pääsevät siihen verkon välityksellä käsiksi. Kierros voi pyöriä kuukausi- tai vuosimaksua vastaan ohjelmistotoimittajan tarjoamalla palvelimella, ja kuten totesin, järeämmät ammattikäyttöön suunnatut ohjelmistot antavat yleensä mahdollisuuden järjestää ylläpidon myös omilla palvelimilla. Tämä mahdollistaa myös erilaiset integroinnit muihin järjestelmiin, kuten oppimisen hallintasysteemeihin.

Minkälaisia resursseja 360-virtuaalikierrosten toteuttamiseen tarvitaan?

360°-kuvaukseen tarkoitettuja 360°-kameroita.
360-virtuaalikierroksen toteuttamisessa 360-kamera on olennainen osa.

360:n kameran ja softan lisäksi tarvitaan osaava henkilö, joka osaa käyttää laitteita ja luoda kierroksen. Periaatteessa yritykset voivat itse luoda virtuaalikierroksia, joskin 360-tekemisen oppimiseen, sisältöjen organisointiin ja sisäiseen kommunikaatioon menee yleensä runsaasti työaikaa.

Jos 360-virtuaalikierroksen laatiminen ulkoistetaan, 360-kuvauksen tekemiseen erikoistuneet palveluntarjoajat sisällyttävät yleensä toimitukseensa 360:n kuvien ottamisen kohteessa – olipa kyseessä sitten laboratorio, teollisuushalli tai rakennustyömaa. Lopulliset kierrokset ovat ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan viimeisteltyjä ja teknisesti toimivia.

Miten 360-virtuaalikierroksia voi soveltaa vaikkapa turvallisuuskoulutukseen tai perehdytykseen?

Tavaransiirtovaunu teollisuushallissa.
360°-turvallisuuskierroksen voi toteuttaa esimerkiksi teollisuusympäristöistä.

360-virtuaalikierrosten soveltaminen koulutus- ja perehdytyskäyttöön on juuri nyt kiihtymässä. 360°:n sisältö koulutuksessa tai perehdyttämisessä on luonnollisesti hyödyllisintä sellaisissa tilanteissa, joissa tilaan tutustuminen on tärkeä osa oppimista. Toisaalta 360-kierroksia voidaan myös hyödyntää silloin, kun koulutusta ja perehdytystä halutaan muuttaa digitaaliseksi, mutta sisällöistä halutaan tehdä visuaalisempia ja osallistavampia kuin perinteisistä PowerPoint-kalvoista. Kun puhutaan virtuaaliympäristöistä, kuvattu 360-sisältö toistaa 1:1 reaalimaailmaa, toisin kuin 3D-mallinnettu sisältö.

360-virtuaalikierrosten suuri etu on mahdollisuus hyödyntää interaktiivisia ja pelillisiä elementtejä, kuten pistelaskureita, pisteytettäviä tehtäviä ja tilassa liikkumisen hallintaa. Esimerkiksi käyttäjän liikkumista virtuaalitilasta toiseen voidaan rajoittaa, kunnes tietyt oppimissisällöt on suoritettu. On siis mahdollista tehdä tarinallisesti eteneviä oppimiskokemuksia, jotka sijoittuvat aidon näköiseen ympäristöön. Myös 360-kierrosten pelillisistä ominaisuuksista on suurinta hyötyä silloin, kun oppimisen tai perehdytyksen aihe on jollain tavalla tiettyyn tilaan tai paikkaan liittyvä.

Voisitko antaa jonkin esimerkin 360-kuvattujen virtuaalikierrosten käyttämisestä kouluttamisen osana?

Kuvassa virtuaalikierros, joka keskittyy
Kemiantekniikan korkeakoulun laboratorioturvallisuuskoulutukseen.
Aalto-yliopiston Kemiantekniikan korkeakoulun laboratorioturvallisuuskoulutus tapahtuu 360-formaatissa

360-virtuaalikierrokset mahdollistavat kiinnostavan ja mieleenpainuvan turvallisuuskoulutuksen ja -perehdytyksen monissa eri käyttökohteissa eri toimialoilla. Esimerkiksi laboratorioturvallisuuskoulutus on erinomainen soveltamiskohde 360-kierroksille. Ratkaisun hyödyllisyydestä on jo jonkin verran myös tutkimusdataa tarjolla.

Minkälaisia teknisiä ja käyttäjäominaisuuksia 360-virtuaalikierroksiin voi yhdistellä – esimerkiksi VR, AR, pelillisyys, video ym. mediat?

360-virtuaalikierrokset toimivat nykyisellä teknologialla kännykän tai tietokoneen näytöllä parhaiten still-kuvista rakennettuna. 360-videot ovat myös mahdollisia, mutta näissä nykyisten laitteiden suoritustehot saattavat olla osalle käyttäjistä ongelma. Lisäksi 360:n videokierrokset eivät tavallisesti sisällä varsinaista vuorovaikutteisuutta (interaktiivisuutta), vaan ne toimivat normaalin videon tapaan, lineaarisesti edeten. YouTubessa voi jo nyt katsella lukuisia 360-videoita, joita voi myös tutkailla alkeellisena VR:nä älypuhelinta hyödyntävillä VR-laseilla, joita myydään muutaman kymmenen euron hintaan.

Still-kuvista tehtyjä 360-virtuaalikierroksia voidaan myös katsoa VR-laseilla. Monimutkaisemmat interaktiiviset elementit eivät vielä nykyisellä tekniikalla aina toimi toivotusti. Oman haasteen aiheuttaa myös tiloissa liikkuminen ja toimiminen ilman hiirtä. Usein käytetään katseohjausta: katsomalla yhteen kohtaan muutaman sekunnin kierros tulkitsee sen klikkaukseksi ja avaa sisällön tai siirtyy seuraavaan kohteeseen.

Voiko 360-virtuaalikierroksen integroida organisaation jo käytössä oleviin koulutus- ja perehdyttämismateriaaleihin tai -alustoihin?

Nopeimmin ja helpoiten päästään alkuun, kun kierroksen sisältönä (kuvat, tekstit, kysymykset, videot) voidaan hyödyntää organisaation olemassa olevaa materiaalia. Sitä on helppo integroida 360°-kierroksiin, ja materiaalin kierrätys tuottaa tietysti myös kustannussäästöjä.

Joillakin ohjelmilla tuotetut 360-virtuaalikierrokset voidaan integroida useimpiin oppimisenhallintajärjestelmiin (LMS), kuten Moodle. Nämä integraatiot hyödyntävät tavallisesti SCORM-integraatiota, ja niiden kautta voidaan myös seurata ja tallentaa käyttäjäkohtaista dataa.

Onko 360-virtuaalikierrosten tekeminen kallista?

360-virtuaalikierrokset ovat keskimäärin huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin 3D-mallinnetut virtuaaliympäristöt. Lisäksi 360-kierrosten toteutuksessa on mahdollisuus valita edulliset 360:n kamerat ja yksinkertaiset ohjelmistot, jos halutaan säästää kuluissa tai esimerkiksi kokeilla ideaa ennen varsinaista toteutusta.

Jos 360-virtuaalikierrokselta halutaan enemmän ominaisuuksia – kuten vuorovaikutteisuutta, pelillisyyttä ja analytiikkaa – ja visuaalisesti, teknisesti ja pedagogisesti sujuvaa toteutusta, on järkevämpää investoida kalliimpiin kameroihin ja ohjelmistoihin – tai kokeneeseen palveluntarjoajaan. Ammattimaisten 360-kuvattujen kierrosten hinnat liikkuvat tuhansissa – kymmenissä tuhansissa euroissa, sisällöstä ja teknisistä spesifikaatioista riippuen.

Mitä etua 360-virtuaalikierroksista on koulutuskäytössä?

360-virtuaalikierrokset voivat tehdä oppimissisällöistä huomattavasti mielenkiintoisempia ja parantaa näin motivaatiota ja oppimiskokemuksia. Tiedon esittäminen relevantissa ympäristössä johtaa myös parempaan muistijälkeen. Etua on myös siitä, että oppiminen voi tapahtua milloin ja missä tahansa, oppijan omalla mobiililaitteella tai tietokoneella. Kun koulutukseen tai perehdytykseen liittyy jossain tietyssä tilassa kulkeminen tai tilaan tutustuminen, 360-kierrokset ovat erinomainen työkalu.

360-virtuaalikierrosten avulla on myös mahdollisuus luoda pidempiä pelillistettyjä oppimiskokonaisuuksia ja seurata oppimista digitaalisesti. Pelilliset oppimiskokemukset ovat aiemmin olleet tavallisesti lyhyitä minipelejä.

Voiko 360-virtuaalikierroksia rakentaa useammille samanaikaisille käyttäjille? Liittyykö tähän erityisiä teknisiä tai muita haasteita?

Tällä hetkellä on jo mahdollista toteuttaa opastettuja 360-virtuaalikierroksia, joissa opastaja voi jakaa näkymänsä ja puhua osallistujille. Opastaja voi myös antaa kierrokseen osallistujille mahdollisuuden liikkua 360-tilassa omatoimisesti. Tällöin oppimista voidaan seurata samalla tavalla kuin lähiopetuksessa ja varmistaa osallistujien paikallaolo ja aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opastaja voi myös kommunikoida videopuhelun kautta jakamalla näyttöä sekä linkin osallistujille kierroksen omaa tutkailua varten.

Mainitsit jo pelillisyydestä. Mitä hyötyjä se tuottaa?

Näkymä 360°-virtuaalikierroksen interaktiivisesta tekstielementistä.
Esimerkki näkymästä 360-turvallisuuskierroksen sisällä. Kierros voi sisältää erilaisia tehtäviä ja informaatiota, esimerkiksi tekstin, kuvien, grafiikan tai videon muodossa.

Pelillisyydellä viitataan monenlaisiin pelillisiin elementteihin, joita opetukseen voidaan liittää. Alkeellista pelillisyyttä edustavat esimerkiksi numeroarvostelu ja yliopistojen opintopisteiden kerääminen. 360-virtuaalikierroksiin voidaan liittää pisteytettäviä tehtäviä ja pistelaskureita tai monimutkaisempia interaktiivisia osioita, joiden suorittamisesta opiskelija voi saada pisteitä tai päästä etenemään kierroksella.

Opetuksessa pelillisten elementtien tarkoitus on antaa oppijalle reaaliaikaista palautetta omasta suorituksesta. Pelillisyys auttaa tekemään oman oppimisen seurannasta läpinäkyvämpää ja havainnollistamaan oppijalle, millaisesta toiminnasta palkitaan. Pelillisiä elementtejä voidaan myös hyödyntää oppijan kilpailuvietin aktivoimisessa, mikä kannustaa tehtävien uusimiseen ja käyttämään opiskeluun enemmän aikaa ja parantaa siten oppimistuloksia. Psykologisella tasolla pidemmälle viety pelillistäminen koukuttaa opiskelijaa positiivisella tavalla, jolloin opintojen edistyminen nopeutuu ja tehostuu.

Pelillisyyteen kuuluu kiinteästi myös ohjattu eteneminen. Pelien avulla opiskelijaa voidaan ohjata suorittamaan asioita oikeassa järjestyksessä, mikä helpottaa oppimista.

Pelillisyys ei siis ole mikään uusi keksintö koulutuksessa. Kysymys on enemmänkin siitä, että uudet teknologiat antavat huomattavasti paremmat mahdollisuudet viedä pelillisyyttä pidemmälle ja toteuttaa sitä kiinnostavammin.

Onko virtuaalitodellisuusominaisuuksien lisääminen 360-virtuaalikierroksiin kallista tai hankalaa?

Tavallisesti VR-ominaisuudet riippuvat 360-virtuaalikierroksen toteutukseen käytetystä ohjelmasta. Jos ohjelma tukee VR-laseja, immersiivisen VR-kokemuksen tuottaminen ei yleensä vaadi mitään lisätyötä. VR-laseille tarkoitetun kierroksen suunnittelussa pitää kuitenkin ottaa muutamia asioita huomioon, mutta nämä eivät välttämättä lisää hankaluutta tai hintaa.

Mitä organisaatioiden tulisi ottaa huomioon 360-virtuaalikierrosten suunnittelussa ja käyttöönotossa?

Ensiksi kannattaa pohtia, mikä olisi hyvä käyttökohde kierrokselle, ja sen jälkeen käytettävissä olevien resurssien määrä. Kustannuksia täytyy punnita hyötyjä vasten. 360°:n virtuaaliset kierrokset voivat tehostaa turvallisuusperehdytystä merkittävästi ja varmistaa kaikille yhdenmukaisen perehdytyksen.

Ennen projektin aloittamista on myös tärkeää pohtia, lähdetäänkö toteutusta tekemään itse vai ulkoisen palveluntarjoajan kanssa. Omatoimityökaluilla toteutetut kierrokset ovat ominaisuuksiltaan rajoittuneita, ja esimerkiksi oppimisen automaattinen seuranta tai integrointi oppimisenhallintajärjestelmiin ei välttämättä ole mahdollista.

Panun 5 vinkkiä 360-turvallisuuskierrosten tekemiseen:

  1. Suunnittele. Mieti ensiksi alustava suunnitelma ja käyttökohde, jossa 360-virtuaalikierrosta haluttaisiin hyödyntää.
  2. Mieti resursseja ja osaamista. Haluatko tehdä itse vai toteuttaa suunnitelman yhdessä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa? Vaikka päätyisit tekemään kierrosta itse, voi olla aiheellista ostaa ammattilaisilta konsultointia ja kysyä lisävinkkejä ideasi toteuttamiseen. Tämä maksaa nopeasti itsensä takaisin.
  3. Teknologiat ja ratkaisut kehittyvät nopeasti ja jatkuvasti, mutta tämän takia ei kannata jäädä odottamaan “sopivaa hetkeä”. Vaikka tilalle tulee kehittyneempiä mahdollisuuksia tulevaisuudessa, on usein ainakin osa ratkaisusta kierrätettävissä seuraaviin versioihin. Kokemuksesi ja osaamisesi ei myöskään nollaudu ajan saatossa, vaan auttaa tulevaisuudessa tekemään uusia virtuaalisen todellisuuden hankintoja ja ratkaisuja.
  4. Mieti ylläpito. Selvitä miten 360-kierroksen ylläpito palvelimella toimii, liittyykö siihen kapasiteettirajoituksia, ja paljonko se maksaa sinulle kuukausittain tai vuosittain.
  5. Ole luova. 360-virtuaalikierrosten mahdollisuudet lisääntyvät koko ajan, ja ne ovat yhä halvin tapa luoda virtuaalisia ympäristöjä. Pelillisten elementtien avulla on mahdollista toteuttaa vaikka minkälaisia mielenkiintoisia oppimiskokemuksia turvallisuuskoulutukseen.

Lisää aiheeseen liittyen:

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Susann Hartman porvoon kaupunki

Porvoon virtuaalitaidemuseossa taiteella saa leikitellä

Porvoon kaupunki on yhteistyössä Stereoscapen kanssa toteuttanut virtuaalisen taidemuseon, joka lanseerattiin joulukuussa 2023. Virtuaalimuseossa sekä porvoolaiset että matkailijat pääsevät tutustumaan paikallisiin taideaarteisiin. Kulttuuripalvelujen päällikkö Susann

Read More

Order our newsletter