Stereoscape

Blog

Virtuaalitodellisuus markkinoinnissa

(last update 1 year ago)

Nykyisessä hektisessä maailmassa visuaalisen viestinnän merkitys korostuu jatkuvasti. Jaksamme paneutua yhteen asiaan todella lyhyen aikaa kerralla, joten markkinoijan on onnistuttava kertomaan tuotteensa tarina nopeasti ja muistettavalla tavalla.

Suomalaista digitalisaatiokeskustelua leimaa keskittyminen verkossa tapahtuviin asioihin ja some-konsultit julistavat perinteisen myynnin kuolemaa. Markkinoinnin automaatiosta odotetaan messiasta, joka vapauttaa suomalaisen insinöörikansan myynnin pahasta ikeestä. Allekirjoitan sen tosiasian, että uudet teknologiat muuttavat (ja toivottavasti myös tehostavat) myynnin tekemistä. Uskallan kuitenkin olla eri mieltä siitä, että perinteinen myynti olisi kuolemassa. Myynti on ihmisten kohtaamista, jonka merkitys korostuu, kun kyseessä on yhtään matkapuhelinta monimutkaisempi kokonaisuus. Näissä ”oikeissa” kohtaamisissa tullaan tulevaisuudessakin ratkaisemaan suomalaisten yritysten menestyminen.

Digitalisaatio tuo aivan uudenlaisia, interaktiivisia keinoja tarinan kerrontaan asiakaskohtaamisissa. Näistä keinoista kaikkein interaktiivisin on virtuaalitodellisuus, jossa passiivinen näkijä muuttuu aktiiviseksi kokijaksi. Alla muutamia näkemyksiä ja ajatuksia virtuaalitodellisuuteen.

Mitä virtuaalitodellisuus on?

Virtuaalitodellisuus rinnastetaan usein päähän puettaviin näyttölaitteisiin. Keskustelu mediassa keskittyy uusien laitteiden kehittymiseen ja julkistuksiin. Laitteistot kehittyvät huimaa vauhtia ja nyt jo on mahdollista niin kutsuttujen haptisten laitteiden avulla lisätä elämykseen tuntoaisti. Todellisuudessa arvo markkinoijalle perustuu sisällön laatuun. Virtuaalitodellisuuden on sanottu voimaannuttavan sisällön ja antavan kokijalle vallan.  Sisältöä suunniteltaessa on varmistuttava siitä, että palvelun tai tuotteen lisäarvo saadaan esille optimaalisella tavalla.

Virtuaalitodellisuuden yleistyminen

Jo mainittu laitteiden kehitys on johtanut siihen, että laitteistojen hinnat ovat muutamassa vuodessa pudonneet murto-osaan entisestä. Ohjelmistojen ja alustojen kehittyminen on myös ollut huimaa. Vielä hetki sitten virtuaalitodellisuusratkaisut tehtiin pelien tekemiseen suunniteltujen alustojen päälle, mikä teki sovellusten tekemisestä työlästä, koska näitä alustoja ei yksinkertaisesti ole suunniteltu siihen. Nykyään käytössämme on alustoja, jotka on suunniteltu nimenomaan virtuaalitodellisuuksien rakentamiseen. Kolmas yleistymiseen vaikuttava tekijä on ymmärryksen lisääntyminen ja soveltamisen oppiminen. Nyt ollaan jo pidemmällä kuin muutama vuosi sitten, mutta väitän, että olemme ymmärtäneet vasta murto-osan mahdollisuuksista.

Virtuaalitodellisuuden hyödyt

Kuten mainittu jo aikaisemmin mahdollistaa virtuaalitodellisuus markkinoijalle erittäin interaktiivisen tarinan kerronnan. Olemme jokainen nähneet loputtoman määrän erilaisia palvelukuvauksia tai teknisiä piirustuksia. Mitä jos kohderyhmäsi voisikin kokea palvelusi tai tutkia tuotettasi todellisen tuntuisessa ympäristössä jo ennen hankintaa? Kasvattaisiko lisääntynyt elämyksellisyys myyntiäsi tai olisiko innovatiivinen mielikuva pahaksi brändillesi? Perinteisen markkinoinnin termein suurin etu virtuaalitodellisuudesta markkinoijalle on muistettavuuden parantuminen ja erottautuminen asiakaskohtaamisissa.

Virtuaalitodellisuuden on ennustettu yleistyvän huomattavasti vuonna 2016. Itse olen tästä innoissani ja niin tulisi olla jokaisen markkinoijankin, sillä teknologia antaa oivan keinon lisätä elämyksiä ja vakuuttaa kohderyhmä.

– Jukka

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Susann Hartman porvoon kaupunki

Porvoon virtuaalitaidemuseossa taiteella saa leikitellä

Porvoon kaupunki on yhteistyössä Stereoscapen kanssa toteuttanut virtuaalisen taidemuseon, joka lanseerattiin joulukuussa 2023. Virtuaalimuseossa sekä porvoolaiset että matkailijat pääsevät tutustumaan paikallisiin taideaarteisiin. Kulttuuripalvelujen päällikkö Susann

Read More

Order our newsletter