Stereoscape

Blog

Virtuaalinen oppimisympäristö, jossa opitaan laboratoriotyön käytäntöjä turvallisesti

(last update 8 months ago)

Stereoscape ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) kehittivät yhdessä ainutlaatuisen virtuaalisen oppimisympäristön, jonka tarkoitus on auttaa opiskelijoita tutustumaan turvallisesti laboratoriotyöhön.

Johanna Hemminki Stadin AO:sta, Iiro Pylväläinen Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ja Stereoscapen kokemussuunnittelija Sannimari Honkanen kertovat StadiLab-projektista.

This blog is also available in English.

VR-koulutus Stadin AO:n laboratorioalan opiskelijoiden harjoittelua varten

Katso videolta, miten virtuaalinen oppimisympäristö toimii ja miten hyödynsimme Simlab-ohjelmistoa sen toteuttamisessa.

Miksi laboratoriotyön opiskelua varten kehitettiin virtuaalinen oppimisympäristö?

Stadin AO tarvitsi uudenlaista, mukaansatempaavaa ja motivoivaa tapaa kouluttaa opiskelijoita, joilla on erilaisia taustoja ja kykyjä. VR-koulutus on ainutlaatuista siinä mielessä, että se mahdollistaa “tekemällä oppimisen” ilman että opiskelijoille aiheutuu todellista vaaraa. Vaarallisia tilanteita, kuten laboratorion hätätilanteita tai onnettomuuksia, voidaan harjoitella turvallisesti niin kauan, kunnes opiskelijat tuntevat olonsa turvalliseksi siirtyä oikeaan laboratorioon. 

“VR-oppimisympäristössä voi turvallisesti harjoitella haastavia laboratoriokäytäntöjä ja riskitilanteita.”

Johanna Hemminki, Digipedagogiikan asiantuntija, Helsingin kaupunki, Stadin AO

Tutkimukset ovat osoittaneet, että koulutus immersiivisessä VR-ympäristössä parantaa opiskelijoiden oppimismotivaatiota, viihtyvyyttä ja suoriutumista verrattuna perinteiseen luokkahuoneessa tapahtuvaan opetukseen. Tämä korostuu erityisesti laboratoriotyön kaltaisten fyysisten taitojen opiskelussa, koska tehtäviä voi harjoitella todellista laboratoriotilaa simuloivassa virtuaaliympäristössä. Muita etuja ovat välitön palaute suoritetuista tehtävistä ja se, että oppimistilanne voidaan toistaa kaikille samanlaisena.

Millainen virtuaalinen oppimisympäristö tarkalleen ottaen on kyseessä?

“Virtuaalilaboratorio on helposti kaikenlaisten opiskelijoiden käytettävissä – myös niiden, joiden digitaidot tai suomen kielen taidot ovat rajalliset.”

Sannimari Honkanen, Käyttökokemussuunnittelija, Stereoscape

VR-koulutusalustassa on virtuaalilaboratoriotila, johon opiskelijat voivat tutustua omaan tahtiinsa ja käydä läpi useita erilaisia harjoituksia. Harjoitukset ovat vuorovaikutteisia, ne hyödyntävät tilan tunnetta, ja niissä yhdistyvät tieto ja käytännön tehtävät, jotka yhdessä luovat “tekemällä oppimisen” kokemuksen. Opiskelijoiden motivaation lisäämiseksi on otettu mukaan erilaisia pelillisiä elementtejä, kuten monivalintakysymyksiä ja aikarajoitettuja harjoituksia. Monivalintakysymykset ovat saatavilla sekä teksti- että ääniversioina, jolloin eri oppimistyylejä tuetaan mahdollisimman laajasti.

Miten virtuaalinen oppimisympäristö toimii käytännössä?

Opiskelijoille annetaan VR-lasit (Pico Neo 3 tai Meta Quest 2) ja käsiohjain. Ensimmäisessä harjoituksessa opiskelijat astuvat virtuaalilaboratorioon ja saavat ohjeet tilassa liikkumiseen ja toimimiseen. Tämän jälkeen heitä pyydetään tutkimaan eri kemikaalipullojen ja -astioiden varoitusetikettejä omaan tahtiinsa ja järjestämään kemikaalit ominaisuuksien, kuten syövyttävyyden, syttyvyyden tai myrkyllisyyden, mukaan.

Toisessa harjoituksessa oppilaita pyydetään tutkimaan virtuaalista käyttöturvallisuustiedotetta ja vastaamaan monivalintakysymyksiin eri aineista ja turvallisuuskäytännöistä. Kysymykset vaihtelevat tiettyjen kemikaalien ominaisuuksista turvallisuuskäytäntöihin, kuten siihen, mitä tehdä, kun joutuu fyysiseen kosketukseen vaarallisen aineen kanssa. Alusta reagoi välittömästi virheellisiin vastauksiin ja kehottaa opiskelijaa perehtymään aiheeseen tarkemmin.

Muita harjoituksia ovat muun muassa eri aineiden yhdistämisestä syntyvien, mahdollisesti vaarallisten kemiallisten reaktioiden selvittäminen, erilaisten turvallisuuteen liittyvien kohteiden tutkiminen henkilökohtaisista suojavarusteista hätäuloskäynteihin ja ensiapupakkauksiin, ensiapukoulutus, yleisten laboratoriolaitteiden ja -prosessien, kuten tislauksen, suodatuksen ja haihdutuksen, opettelu sekä erilaisten kemikaalien oikeaoppinen varastointi. Harjoitukset on jaettu yksittäisiin moduuleihin, mikä tarkoittaa, että opiskelija voi suorittaa ne omaan tahtiinsa ja tarvittaessa toistaa ne uudestaan.

Miten virtuaalinen oppimisympäristö luotiin?

Stereoscape ja Stadin AO laativat tiiviissä yhteistyössä oppimisskenaariot ja harjoitukset virtuaalista oppimisympäristöä varten. Prosessi alkoi suunnittelusprintillä, johon osallistuivat Stadin AO:n opettajat, digipedagogiikan ja VR:n asiantuntijat sekä Stereoscapen UX-suunnittelija, 3D-asiantuntijat ja tuottaja, jotka yhdessä koostivat yksityiskohtaisen koulutussisällön.

“Stereoscapen ratkaisu erottui  edukseen SimLab-kumppanuuden ansiosta. SimLabin node-pohjaisen ohjelmoinnin ansiosta uuden VR-sisällön luominen on helppoa.”

Iiro Pylväläinen, Key Account Manager, Helsingin kaupunki, Kasvatus ja koulutus 

Stereoscape suunnitteli ja rakensi VR-kokemuksen ja virtuaalisen laboratoriotilan, mukaan lukien eri laboratorioesineiden 3D-mallit. Sisältö tuotiin Stereoscapen kumppaniyrityksen SimLabin VR Studio -alustalle, jossa luotiin interaktiiviset ominaisuudet ja navigointitoiminnot, kuten esineisiin tarttuminen, niiden siirtäminen, valitseminen ja pyörittäminen.

Yksi SimLab-alustan selkeistä vahvuuksista on se, että se mahdollistaa nopean sisällön luomisen node-pohjaisen ohjelmoinnin ansiosta. Valmista koulutussisältöä pääsee käyttämään lataamalla sen SimLabin pilvipohjaisesta VR-katseluohjelmasta. SimLabin hallintatilan avulla opettajat voivat helposti seurata opiskelijoiden edistymistä, kuten tehtävien suoritusta. SimLab-alusta on myös mahdollista integroida erilaisiin LMS-järjestelmiin.

Miten käyttäjäkokemuksen suunnittelu on otettu huomioon virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisessä?

Projektin VR-suunnittelukumppanina Stereoscape toi mukanaan vuosien kokemuksen virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnittelusta tiiviissä yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja opettajien kanssa. Opettajilla on pedagoginen tietämys ja kokemus. Stereoscapella puolestaan on syvällinen ymmärrys siitä, miten tieto voidaan esittää VR-ympäristössä niin, että oppimistulokset ovat mahdollisimman hyviä. Osa tätä prosessia on ymmärrys siitä, miten opittavat asiat voidaan jakaa helposti ymmärrettäviin ja omaksuttaviin palasiin.

” Ymmärrys tietoarkkitehtuurista ja käyttäjäkokemuksesta on avainasemassa motivoivien, mukaansatempaavien ja loppupeleissä tehokkkaiden virtuaalisten oppimisympäristöjen suunnittelussa.”

Sannimari Honkanen, Käyttökokemussuunnittelija, Stereoscape


Kiinnostaako virtuaalinen oppimisympäristö konseptina? Lue lisää!
Haluatko oppia, miten juuri sinun organisaatiosi hyötyy VR-koulutuksista?
Toni Hämäläinen

Keskustele VR-koulutuksen hyödyistä Tonin kanssa:

+358 44 326 4212

Kalenterivaraus

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Order our newsletter