Stereoscape

Blog

Virtual Showroom auttaa hahmottamaan tietoa ja erottumaan joukosta B2B-markkinoinnissa

(last update 9 months ago)

Virtuaalimaailmat ja avatarien käyttö ovat monille tuttuja pelimaailmasta ja viime aikoina myös kuluttajamarkkinoinnin puolelta. Mitä lisäarvoa virtuaalitila, eli niin sanottu Virtual Showroom, tuo B2B-markkinoinnin puolelle? Haastattelussa Stereoscapen Jaakko Mattila.

1. Kerro lyhyesti taustastasi virtuaalitodellisuuden parissa. 

Opiskelin Turun kauppakorkeakoulussa tietojärjestelmätieteitä ja tutustuin opintojeni myötä laajasti Industry 4.0 -käsitteeseen, tekoälyyn ja uusien teknologioiden kuten virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. 

Näen virtuaaliteknologiat ikään kuin sillanrakentajina suuren, jatkuvasti kasvavan tietotulvan ja ihmisten välillä: virtuaaliteknologioiden sovellukset mahdollistavat monimutkaisen ja/tai suuren tietomäärän esittämisen ihmisille ymmärrettävällä tavalla, ja tuottavat sitä kautta lisäarvoa sekä työelämään että muuhun arkeen.

2. Mikä on Virtual Showroom?

Virtual showroom -ympäristö.
Näkymä Virtual Showroomista.

Virtual showroom tarkoittaa virtuaalista, digitaalista tilaa, jossa ihminen voi liikkua vapaasti ja tarkastella ympäristöään. Virtuaalitilaan tuodaan erilaisia sisältöjä, kuten kuvia, videota tai tekstiä, joita käyttäjä voi tutkia omaan tahtiinsa. Virtuaalisessa esittelytilassa voi myös kohdata ihmisiä, jolloin kokemuksesta muodostuu paitsi informatiivinen, myös sosiaalinen. 

Konseptina virtual showroom on joustava käsite, joka pitää sisällään eri tekniikoilla toteutettuja digitaalisia ympäristöjä, kuten esimerkiksi digitaalisesti luotuja 3D-ympäristöjä tai 360°-kuvattuihin valokuviin perustuvia ”virtuaalikierroksia”. Toteutustekniikasta riippumatta yhteistä virtuaalitiloille on tarinallisuus ja tilallisuus ja usein myös interaktiivisuus. 

Museoiden 360°-virtuaalikierrokset ovat monelle tuttu esimerkki virtuaalisesta esittelytilasta, mutta virtuaaliteknologioita voi soveltaa yhtä lailla yritysten ja tuotteiden esittelyyn ja asiakastapahtumiin.

3. Virtuaalimaailmat ja avatarien käyttö ovat monille tuttuja pelimaailmasta ja viime aikoina myös kuluttajamarkkinoinnin puolelta. Mitä lisäarvoa virtuaalitilat tuovat B2B-markkinointiin?

Virtuaalitodellisuus sinänsä kiinnostaa ihmisiä, auttaa erottumaan joukosta ja luo mielikuvaa edelläkävijäbrändistä – oli kyse sitten B2C- tai B2B-markkinoinnista. B2B-puolella virtuaalitilojen suurin etu ja lisäarvo on ehkä kuitenkin nimenomaan tilallisuus ja se, että yrityksen tuotteet ja viestit voidaan sijoittaa ympäristöön ja kontekstiin, mikä auttaa välittämään, havainnollistamaan ja hahmottamaan tietoa.

Virtuaalitodellisuuden avulla voit luoda hyvinkin realistisia ympäristöjä, missä kohdata asiakkaita tai esitellä tuotteitasi ja yritystäsi. Virtual Showroom on myös turvallinen ja kustannustehokas vaihtoehto matkustus- ja kokoontumisrajoitusten aikana, ja tuo vaihtelua videopuheluiden tulvaan. 

Sen lisäksi, että virtuaalitodellisuus mahdollistaa fyysisen todellisuuden simuloinnin, virtuaalitila on rajaton ja virtuaalielämyksissä vain mielikuvitus on rajana! Voit lanseerata tuotteesi vaikka Marsissa tai järjestää asiakastapaamisen virtuaalisella palmurannalla. Erottuvat brändikokemukset virkistävät ja painuvat mieleen, ja uudenlainen ympäristö auttaa näkemään asiat uudella tavalla. 

4. Minkälaisiin käyttötilanteisiin Virtual Showroom sopii mielestäsi parhaiten?

B2B-puolella virtuaalisia esittelytiloja voi hyödyntää paitsi asiakastapaamisissa ja -tapahtumissa, myös osana asiakkaiden itsenäistä tiedonhakua.  

Asiakastapaamisiin, yritys- ja tuote-esittelyihin kannattaa harkita Virtual Showroom -vaihtoehtoa silloin, kun halutaan esittää informaatiota uudella, mielenkiintoisella tavalla ja luoda digitaalisessa ympäristössä kokemuksellisia kohtaamisia ihmisten välille. Virtuaalitilassa on mahdollista liikkua ja tutustua informaatioon aktiivisesti, jolloin asiat jäävät paremmin mieleen kuin passiivisissa presentaatioissa, jossa yksi ihminen puhuu ja toiset kuuntelevat, tai kun asiakas joutuu omaksumaan kirjoitettua tekstiä. Asiakkaiden aktivointi ja osallistaminen tehostavat viestintää ja vahvistavat kokemuksellisuutta. 

Toisaalta virtuaalisia esittelytiloja voidaan suunnitella myös asiakkaan itsenäisen ostoprosessin tukemiseen. Tällöin luodaan virtuaalinen tila, jossa asiakas voi tutustua informaatioon joustavasti ja itsenäisesti. Tilaan voidaan rakentaa valmiita polkuja seurattavaksi ja informaatiota voidaan esitellä kerroksellisesti niin, että asiakas voi helposti syventyä niihin aiheisiin, jotka kiinnostavat, ja toisaalta ohittaa juuri hänelle vähemmän relevantit viestit.

Kaikenlaisten virtuaaliratkaisujen tärkeys on luonnollisesti korostunut pandemian myötä ja matkustus- ja kokoontumisrajoitusten takia. Virtuaalitilaan voidaan kutsua asiakkaita, asiantuntijoita ja kollegoita maantieteellisistä etäisyyksistä riippumatta, ja näin voidaan luoda yhteisiä kokemuksia ilman matkustamista tai fyysistä kohtaamista.

5. Minkälaisia toteutuksia maailmalta löytyy virtuaalitilojen käytössä B2B-puolella – mainitse jokin esimerkki?

Swedish Energy Agencyn Virtual Showroom, jonka Stereoscape toteutti yhteistyössä Wulff Entren kanssa.

Teimme Stereoscapessa hiljattain Swedish Energy Agencylle virtuaalisen showroomin yhteistyössä Wulff Entren kanssa. Tässä projektissa Swedish Energy Agency halusi esitellä toimintaansa ja jäsenyrityksiään kiinnostavalla tavalla, joten loimme 3D-tekniikalla heille virtuaalisen kaupunkiympäristön, jossa järjestö ja sen jäsenet esittelevät kukin omissa ”rakennuksissaan” toimintaansa. Virtuaalikaupungissa pystyy myös tapaamaan ihmisiä – esimerkiksi eri yritysten edustajia. Virtuaalitila on aktiivisessa käytössä kevään 2021 ajan.

6. Minkälaisia teknisiä valmiuksia vaaditaan Virtual Showroomin käyttämiseen?

Virtual showroomit toimivat mobiililaitteilla, tietokoneilla tai VR-laseilla. 2D-näytöllä virtuaalitilaan pääsy on yhtä helppoa kuin videopuheluun liittyminen, eli mukaan pääsee linkkiä klikkaamalla. Kuten videopuhelutkin, virtuaalitilojen käyttö vaatii tietokoneen tai mobiililaitteen videon ja mikrofonin aktivoinnin, minkä jälkeen virtuaalitilassa voi vapaasti liikkua ja kommunikoida mahdollisten muiden käyttäjien kanssa.

Jos halutaan luoda todella erottuvaa kokemusta, voidaan ottaa käyttöön myös VR-lasit, joiden kautta virtuaalimaailma tuntuu hyvin todenkaltaiselta. Tämä on hyvä vaihtoehto silloin, kun halutaan erottua joukosta ja luoda erityisen kokemuksellisia tapahtumia ja kohtaamisia.

7. Miten virtuaalitiloja käytännössä suunnitellaan ja rakennetaan?

Projektin aluksi määritellään käyttökohde ja -tarkoitus ja muut asiakastarpeet. Näiden pohjalta suunnitellaan tarina, ’maailma’ ja käyttäjäpolku yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suunnitelman perusteella rakennetaan 3D-ympäristö tai 360°-kuvista koostuva ympäristö, jonne tuodaan asiakkaan toivomia sisältöjä: videota, tekstiä ja kuvia. Virtuaalitilan varsinaisen rakentamisen pohjana voi käyttää useampia eri alustoja ja olemassa olevia 3D-elementtejä. Sopivat työkalut ja alustat valitaan käyttökohteen ja tarvittavien ominaisuuksien perusteella.

8. Minkälaisella aikataululla Virtual Showroomin voi toteuttaa?

Yksinkertaisen Virtual Showroomin voi periaatteessa suunnitella ja rakentaa kuukaudessa, varsinkin jos käytetään yritysten jo olemassa olevaa markkinointi- ja myyntimateriaalia. 

Projektin kesto riippuu toki asiakkaan toivoman sisällön laajuudesta ja monimutkaisuudesta; haastavammissa projekteissa voidaan puhua useamman kuukauden suunnittelu- ja toteutusjaksosta.

9. Mitä tulee ottaa huomioon Virtual Showroomia suunniteltaessa?

Käyttötarkoitus: Suunnitellaanko virtuaalitila asiakastapaamiskäyttöön, asiakkaan omatoimiseen käyttöön tai molempia varten? 

Tavoitteet: Halutaanko showroomista kokemusrikas kohtaamispaikka vai helposti navigoitava, itsenäistä tutustumista tukeva työkalu? 

Sisällöt: Rakennetaanko mallinnettu 3D-tila vai kuvattu 360°-ympäristö ja päivitetäänkö projektissa asiakkaan olemassa olevia sisältöjä vai luodaanko täysin uusia sisältöjä?

Teknologiat: Optimoidaanko sisältö esim. mobiilikäyttöön vai suunnitellaanko maailma VR-laseilla koettavaksi?

10. Miten tiivistäisit virtuaalisten esittelyjen hyödyt B2B-markkinoinnissa?

  1. Virtual Showroomit tarjoavat tilallisen, kokemuksellisen ja pitkälle tulevaisuuteen kantavan tavan esitellä yrityksiä, tuotteita ja palveluita. 
  2. Ne auttavat erottumaan joukosta, ja helpottavat tietotulvan hahmottamista.
  3. Virtuaaliratkaisut ovat modulaarisia, eli niitä voi helposti laajentaa ja päivittää uusilla sisällöillä, joten investoinnit kantavat pitkälle. 
  4. Hyvin suunnitellut virtuaaliesittelyt parantavat asiakaskokemusta, nopeuttavat myyntisykliä ja auttavat luomaan uusia liidejä.

Lue lisää aiheesta:

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Sanna Valoranta Saltikoff_

Virtuaalinen Kansallismuseo avaa ovensa yleisölle

Stereoscape toteutti hiljattain Kansallismuseolle virtuaalisen museokierroksen. Museolehtori Sanna Valoranta-Saltikoff kertoo, miksi virtuaalisuus ja uudet teknologiat ovat vahvasti läsnä Kansallismuseon strategiassa.  Kuka olet ja mikä on

Read More
teknologia 23 tapahtuma banner

Stereoscape mukana Teknologia 23 -tapahtumassa

Stereoscape on mukana pohjoismaiden johtavassa teollisuuden teknologiatapahtumassa. Teknologia 23 -tapahtuma esittelee uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat aina teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon ja

Read More

Order our newsletter