Stereoscape

Blog

Näin digitaaliset työohjeet ja puettava teknologia auttavat yrityksiä tehostamaan tuotantoa

(last update 1 year ago)

Työympäristöt ja työprosessit digitalisoituvat ja verkottuvat. Toimisto- ja tietotyöntekijöillä on käytössään yhä monipuolisempia digitaalisia työvälineitä tiedon ja ohjeiden saamiseen, työn tekemiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Monia tuotanto- ja huoltotöiden tekijöitä digimurros hyödyttää toistaiseksi vähemmän. Stereoscapen tarjoama WorkfloPlus-alusta on suunniteltu digitaaliseksi työkaluksi nimen omaan teollisuuden työntekijöille ja työnjohdolle – parantamaan tuottavuutta, turvallisuutta ja työntekijäkokemusta.

Digitaaliset työohjeet ovat konkreettinen keino tukea työntekijöitä, sujuvoittaa työprosesseja ja kuroa umpeen osaamisvajetta

Kauppakamareiden jäsenyrityksilleen tekemän kyselyn (2021) mukaan jo lähes 75 % yrityksistä kokee pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Yritysten mukaan osaajapula haittaa jo liiketoimintaa ja kasvua. Samaan aikaan ihmisten tekemää työtä korvautuu automaatiolla, jota koronakriisi on useiden arvioiden mukaan kiihdyttänyt. On kuitenkin paljon työtehtäviä, jotka vaativat ihmiskäsiä ja joita on vaikeampi automatisoida – kuten huolto-, kunnossapito-, kokoonpano- ja asennustyöt, joissa tarvitaan käsin käytettäviä työkaluja. Ihmistyö ei näissä tehtävissä katoa, mutta työntekijä voi täydentää kykyjään, nostaa osaamistasoaan ja selvitä työstään tehokkaammin digitaalisten työkalujen avulla.

Digitaaliset työohjeet ovat konkreettinen keino tukea työntekijöitä, sujuvoittaa työprosesseja ja kuroa umpeen osaamisvajetta esimerkiksi valmistavan teollisuuden työtehtävissä ja kenttähuollon liikkuvassa työssä. Työssä tarvittava tieto on näissä tehtävissä kyllä saatavilla, mutta tiedon hakeminen ja hyödyntäminen on usein hankalaa. Pitkien käyttö- ja huolto-ohjeiden lukeminen ja seuraaminen hidastaa työtä, ja etenkin kokemattoman työntekijän voi olla vaikea ymmärtää ohjeita. Ohjeiden päivittäminen on työlästä eikä ole varmaa, että työntekijällä on käytössään ohjeiden viimeisin versio. Työnjohdon haasteena voivat puolestaan olla raskaat raportointikäytännöt ja riittämätön näkymä siihen, mitä työmaalla oikeasti tapahtuu.

Digitaaliset työohjeet mobiililaitteella.
Digitaaliset työohjeet helpottavat sekä työntekoa että töiden raportointia ja seurantaa, nopeuttavat uusien työntekijöiden sisäänajoa ja parantavat samalla työntekijäkokemusta, työn tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta. Kuva: Intoware.

Mikä on WorkfloPlus?

WorkfloPlus tuo vaihe vaiheelta etenevät työohjeet digitaalisesti saataville mobiililaitteilla, tietokoneilla tai RealWear-älylaseilla. Intoware-yhtiö on kehittänyt SaaS-periaatteella toimivan WorkfloPlus-alustan tukemaan verkottunutta työtä (connected working) teollisuudessa. ‘All-in-one’ -alusta on suunniteltu tehostamaan etenkin tuotanto-, asennus-, kunnossapito- ja huoltotöitä, turvallisuus-, käyttöönotto- ja muita tarkastuksia sekä nopeuttamaan työntekijöiden perehdytystä ja koulutusta työn yhteydessä. Monipuolinen ratkaisu palvelee paitsi työntekijöitä, myös työnjohtoa. Helppokäyttöiset aikataulutus-, raportointi- ja dashboard-työkalut auttavat työnjohtoa jakamaan ja ajoittamaan töitä ja seuraamaan niiden edistymistä.

Miten WorkfloPlus toimii?

Työohjeet

Olemassa olevat dokumentit muunnetaan kätevällä drag & drop -toiminnolla digitaaliseen muotoon. Vaiheistettu työnkulku on tallennuksen jälkeen työntekijöiden käytössä digitaalisina työohjeina – samana versiona kaikille työntekijöille. Ohjeisiin voi liittää valokuvia, videoita, dokumentteja tai äänitiedostoja havainnollistamaan työvaiheita. Mikäli työnjohtaja huomaa esimerkiksi jonkin työvaiheen säännönmukaisesti pitkittyvän, hän voi täsmentää ohjeistusta nopeasti ja ketterästi. Päivitys on vaivatonta, ja muutokset näkyvät jokaiselle työntekijälle välittömästi ja samanaikaisesti. 

Etätuki

Alustaan on integroitu Remote Expert -sovellus, jonka avulla kentällä oleva työntekijä voi keskustella ja saada neuvoja kollegalta tai etäasiantuntijalta, joka näkee videolinkin kautta saman, minkä paikalla oleva työntekijä (‘see-what-I-see’ -ominaisuus).  

Raportointi

Työntekijällä on käytössään kätevä raportointityökalu, jonka kautta työnjohto saa reaaliaikaista tietoa siitä, mitä työmaalla tapahtuu. Raporttiin voi liittää videoita tai valokuvia, joihin voi tehdä merkintöjä digitaalisesti, esimerkiksi todentamaan että työvaiheet on saatettu asianmukaisesti päätökseen. Raportin voi jakaa automaattisesti paitsi työnjohdolle, myös vaikkapa asiakkaalle, jonka laite on huollettu. Raporttien seuraaminen ja analysointi hoituu alustan dashboard-näkymässä, jonka voi räätälöidä omiin tarpeisiin sopivaksi. Alustalla voi myös aikatauluttaa töitä, tehdä työmääräyksiä ja hyväksyä työsuorituksia. Digitaalinen kirjaus- tai jäljitysketju auttaa todentamaan tapahtumat jälkikäteen. 

Integraatiot

Ratkaisun avoimeen rajapintaan voidaan toteuttaa erilaisia integraatioita esimerkiksi ERP-, PLM- ja CRM-järjestelmiin. WorkfloPlus on tarjolla pilvipalveluna tai se voi sijaita asiakkaan omalla palvelimella tai yksityisessä pilvessä. 

“WorkfloPlussassa on hienoa se, että työnkulun voi koostaa 5 minuutissa, tallentaa ja kokeilla heti paikalla. Testaus, iterointi ja hienosäätö on uskomattoman helppoa.”

WorkfloPlus-asiakas Carrio Cabling (Lähde: Intoware.)

Mitä hyötyjä WorkfloPlus tuottaa?

Tuottavuus nousee, virheet vähenevät ja työturvallisuus paranee

 • Aikaa säästyy, kun työn kannalta tärkeä tieto on saatavilla ajantasaisena ja nopeasti yhdestä paikasta.
 • Havainnollisia digitaalisia työohjeita on helppo seurata ja ymmärtää.
 • Selkeät ohjeet vähentävät virheitä ja varmistavat, että työ tulee tehtyä turvallisesti.

Läpinäkyvyys lisääntyy

 • Reaaliaikainen raportointitieto tuottaa paremman näkymän siihen, mitä työmaalla tapahtuu, ja aikataulutustyökalu helpottaa töiden hallintaa.
 • Tieto tallentuu keskitetysti ja tapahtumat on helppo todentaa jälkikäteen.
 • Läpinäkyvyys lisääntyy myös asiakkaalle, mikä parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Kustannuksia säästyy ja seisokit lyhenevät

 • Etäasiantuntijoilta ja kollegoilta on saatavissa virtuaalisesti neuvoja vianmääritykseen ja ongelmatilanteisiin – ilman, että asiantuntijan on matkustettava paikan päälle.
 • Selkeät ohjeet nopeuttavat tuotevaihtoja tuotantolinjoilla.

Perehdytys nopeutuu ja työntekijäkokemus paranee

 • Havainnolliset ohjeet ja etätuki helpottavat uuden työntekijän perehdytystä ja tuovat turvaa yksin työmaalla työskentelevällä kokemattomalle työntekijälle – itseluottamus paranee.
 • Moderni digityökalu parantaa työntekijäkokemusta.

Puetteva teknologia tuo lisähyötyjä

WorkfloPlussaa voi käyttää myös puettavalla RealWear HMT-1 -älylaitteella, jossa hyödynnetään ns. avustettua todellisuutta (Assisted Reality, aR). Laitteen mikronäyttö tuo tiedon suoraan näkökenttään ja laite toimii puheohjauksella. Näin työntekijän ei tarvitse siirtää katsetta pois työkohteesta ja molemmat kädet vapautuvat työntekoon. Työturvallisuus paranee. 

Puettava teknologia ja digitaaliset työohjeet näkökentässä.
RealWear HMT-1 toimii yhdessä silmä- ja suojalasien kanssa ja sen voi napsauttaa kätevästi kiinni suojakypärään. Näytön voi kääntää sivuun, kun sitä ei tarvitse. Laite on suunniteltu pölyisiin, kuumiin, märkiin, meluisiin ja muihin vaativiin teollisuusympäristöihin. Kuva: Intoware.

Mitä asiakkaat sanovat?

WorkfloPlussaa hyödynnetään päivittäin tuhansissa työprosesseissa. Työkalu on käytössä eri kokoisissa yhtiöissä eri teollisuuden aloilla. Asiakkaita ovat mm. Shell, BP ja Bayer. Millaisia hyötyjä asiakkaat ovat raportoineet?

 • WorkfloPlussan käyttöönotto on auttanut vakioimaan työprosesseja työmailla, vastaamaan paremmin vaatimuksiin, tehostamaan toimintaa ja lisäämään kilpailuetua tarjoamalla asiakkaille erinomaisen näkymän toimitukseemme – toimistosisustuksia toimittava Business Services Group.
 • Räätälöity WorkfloPlus-ratkaisu on onnistuneen pilotointijakson jälkeen käytössä varaosien varastonhallinnassa kaikilla aluksilla. Päällystö voi luottaa siihen, että tieto on ajan tasalla ja pitää paikkansa. Parannuksia on saatu varastonhallinnassa, varaosahankinnoissa ja alusten toiminnassa. Riskit ovat pienentyneet ja ajansäästö on huomattava – BP Shipping.
 • Ero entiseen on huomattava. Työntekijät käyttävät WorkfloPlussaa työmaalla eri päätelaitteilla kaikkien prosessien dokumentointiin ja tiedon jakamiseen. Tieto päivittyy ilman viiveitä ja kulkee reaaliajassa työkavereiden kesken. Yhteistyö asiakkaan kanssa on helpottunut, ja ensimmäistä kertaa voimme luottaa siihen, että luovutusdokumentit ovat sataprosenttisesti kunnossa. Järjestelmän käyttöönottoon meni vain 6 kk ensikontaktista. Järjestelmä mahdollistaa myös liiketoiminnan laajentamisen, mihin perinteinen toimintatapa ei olisi taipunut – telineurakoitsija Framework Specialist Works

Stereoscape edustaa WorkfloPlus-ohjelmistoa Suomessa. Pyydä lisää tietoa järjestelmän ominaisuuksista, hyödyistä ja case-esimerkeistä ottamalla yhteyttä:

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Order our newsletter