Stereoscape

Blog

Miten terveydenhuoltoala hyötyy virtuaaliteknologioista?

(last update 1 year ago)

Virtuaaliteknologioita sovelletaan terveydenhuoltoalalla jo laajasti, muun muassa lääketieteellisessä koulutuksessa, laitehuolloissa, kirurgisessa suunnittelutyössä, kivunlievityksessä ja muussa potilastyössä kuten diagnosoinnissa. Kehityksen kärjessä pysyminen vaatii alan yrityksiltä jatkuvaa uuden oppimista ja ketteriä kumppanuuksia.

Virtuaaliteknologioiden käyttö kasvussa

“Digitalisaatio, robotisaatio, tekoäly, 3D-printtaus, virtuaalitodellisuus ja terveysdatan hyödyntäminen ovat kaikki lääkekehityksen ja terveysteknologian aloilla merkittäviä muutostekijöitä.”

Lääkekehityksen ennakointiryhmä, 2021

Yhä useammat lääke- ja terveysteknologia-alan yritykset soveltavat lisättyä, yhdistettyä ja virtuaalitodellisuutta liiketoiminnassaan. Johtavat globaalit suuryritykset, kuten Medtronic, Philips Healthcare, GE Healthcare ja Siemens Healthineers, ovat alan edelläkävijöitä, ja markkinat ovat vahvassa kasvussa. Kun vuonna 2020 virtuaaliteknologioiden globaalien markkinoiden arvoksi terveydenhuoltoalalla arvioitiin 1.5 miljardia dollaria, markkinoiden arvioidaan rikkovan 5 miljardin dollarin rajan vuoteen 2025 mennessä.

terveydenhuoltoala markkinat xr teknologia

Lisätty todellisuus apuna aivoleikkauksissa

Medtronic ja Surgical Theater ovat kehittäneet lisättyä todellisuutta hyödyntävän alustan, jonka avulla kirurgit voivat visualisoida aivojen rakenteita, testata leikkaustyökaluja ja suunnitella leikkauksia virtuaalisesti. Uuden sovelluksen avulla lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää myös visualisointiin leikkaussalissa, suoraan leikkausalueen päällä.

Terveysteknologian virtuaalinen esittely

Terveysteknologian digitaalinen edelläkävijä GE Healthcare otti virtuaalisuuden markkinoinnin avuksi pandemian aikana. Virtuaaliteknologia mahdollistaa kolmiulotteiset tuote-esittelyt, jossa laitteiden skaala ja muodot vastaavat tarkasti fyysistä todellisuutta. Virtuaalisessa esittelytilassa asiakkaat pääsevät tutustumaan tuotteisiin omassa tahdissaan, ja tilassa voi vierailla milloin ja mistä päin maailmaa tahansa, ilman matkustamista. Virtuaalitilaan voi tutustua joko näyttöruudulla tai VR-laseilla.

Potilastilanteiden simulointi virtuaalitodellisuudessa

Potilassimulaattorivalmistaja Laerdal ja suomalainen teknologiayhtiö Varjo kehittävät fyysisiä ja digitaalisia työkaluja yhdistäviä ratkaisuja terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen. Virtuaalilaseja hyödyntämällä simuloidaan todentuntuisesti ja immersiivisesti erilaisia potilastilanteita. Virtuaalinen koulutus on turvallinen tapa harjoitella vaativia tilanteita ilman vaaraa potilaille. Virtuaalikoulutus on myös motivoivaa, jättää vahvan muistijäljen ja siihen voi osallistua myös etänä.

Diagnostiikkaa virtuaalitodellisuuden avulla

Virtuaalitodellisuutta on jo hyödynnetty esimerkiksi rintasyövän, paksusuolen syövän ja Alzheimerin taudin diagnosoinnissa. Virtuaaliteknologiat voivat auttaa havaitsemaan muutoksia elimistössä visualisoimalla dataa niin, että lääkärien tai maallikonkin on helpompi tulkita tietoa. Virtuaaliteknologioiden avulla voidaan myös vähentää invasiivisia tutkimusmenetelmiä.

Datan visualisointia virtuaalitodellisuudessa.
Virtuaaliteknologiat auttavat visualisoimaan monimutkaista dataa ymmärrettävällä tavalla.

Ympäristö- ja kustannushyötyjä

Tuotantoprosessien 3D-mallinnus ja prototyyppien rakentaminen virtuaalitodellisuudessa ovat kestäviä tapoja vähentää lääketeollisuuden ympäristökuormaa ja säästää aikaa ja kustannuksia. Myös lääketieteellisten tutkimusten siirtäminen soveltuvin osin virtuaalitodellisuuteen auttaa pienentämään esimerkiksi matkustamiseen liittyvää hiilijalanjälkeä. AR-teknologia puolestaan auttaa tehostamaan laitteiden asennus- ja huoltotöitä ja nopeuttamaan mm. tuotevaihtoja lääketeollisuuden tuotantolinjoilla.

xr markkinamurros terveydenhuoltoala sektorit

Nopea muutosvauhti luo haasteita alan toimijoille

“Sana rajattomuus luonnehtii yllättävän osuvasti terveysteknologian olemusta. Ennakkoluulottomuuttaan terveysteknologiset tuotteet yhdistävät usein sekä monen eri sovellusalan teknologioita että useampien alojen osaajia. Digitaaliteknologia toimii yhä useammin liimana.”

Terveysteknologia ja tutkiva lääkeala Suomen taloudessa, ETLA 2021

Virtuaaliteknologiat edustavat digitalisaation seuraavaa aaltoa, jossa 2D korvautuu tilallisella 3D:llä (spatial computing). Teknologioiden ja toimintatapojen muuttuessa yhä nopeampaan tahtiin sekä terveydenhuoltoalan koulutusorganisaatioilla että yksittäisillä yrityksillä on haasteena pitää osaamisensa virtuaaliteknologioissa ajan tasalla ja kehityksen kärjessä. Oikeiden kumppanuuksien avulla se sujuu helpommin.

Kiinnostaako virtuaaliteknologioiden soveltaminen terveydenhuoltoalalla?

Stereoscape esittelee virtuaaliteknologioiden hyötyjä terveys- ja lääketeknologia-alalle yhteistyössä DRA Consultingin kanssa ÄLY 2022 -tapahtumassa 12.5.2022.

Share this article
Facebook
Twitter
LinkedIn

Read more

Order our newsletter