PROSCAPE®

Turvallisuus ja laatu

Turvallisuuden ja laadun ratkaisumme auttavat parantamaan yrityksesi turvallisuuskulttuuria, tekemään työturvallisuuden omaksumisesta mielenkiintoista sekä parantamaan yrityksesi työn laatua yhdenmukaisilla työtavoilla ja työohjeistuksilla.

PROSCAPE®

Turvallisuus ja laatu

Turvallisuuden ja laadun ratkaisumme auttavat parantamaan yrityksesi turvallisuuskulttuuria, tekemään työturvallisuuden omaksumisesta mielenkiintoista sekä parantamaan yrityksesi työn laatua yhdenmukaisilla työtavoilla ja työohjeistuksilla.

Paranna työturvallisuutta
  • Opeta vaaratilanteissa toimiminen

  • Kehitä työturvallisuuskulttuuria

  • Kasvata tietoisuutta työhön liittyvistä vaaroista
Kehitä työn laatua
  • Varmista asioiden tekeminen oikealla tavalla

     

  • Asiat tehdään kerralla kuntoon

     

  • Vähemmän vaihtelua työn lopputuloksessa
+79%
parempi opeteltavan asian mieleenpainuminen turvallisuus- ja perehdytysratkaisuilla
-40%
vähemmän virheitä lääketeollisuuden tuotannossa
+90%
kasvu aloittavien työntekijöiden määrässä, jotka pystyivät toteuttamaan kokoonpanotehtävän ensimmäisellä kerralla virheettömästi Boeingilla
Previous
Next

Lähde: RE’FLEKT GmbH.

Turvallisuuskoulutus ja -perehdytys

Kutsu työntekijäsi ja alihankkijasi 360° virtuaalikierrokselle, jonka avulla perehdytät esimerkiksi vaaratilanteiden tunnistamiseen, hätätilanteisiin ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Ratkaisun avulla oppijat saavat perinteistä 2D-kuvaa ja videota kokonaisvaltaisemman kuvan esimerkiksi tilasta ja sen mittasuhteista. Vuorovaikutteinen ja virtuaalinen koulutus on myös mielenkiintoisempi tapa kouluttaa. Käytä immersiivisiä harjoitusratkaisujamme varmistaaksesi turvalliset käytännöt ja työohjeiden noudattamisen sekä edistääksesi positiivista turvallisuuskulttuuria. 360-turvallisuuskoulutukset toimivat sekä mobiililaitteilla, selaimessa että erillisillä VR-laitteilla.

Virtuaalitodellisuuden turvallisuuskoulutus

Virtuaalitodellisuuden turvallisuuskoulutuksilla nostat yrityksesi turvallisuuskulttuurin ja turvallisuuden oppimisen uudelle tasolle. Immersiiviset virtuaalikoulutukset houkuttelevat oppijan tutustumaan turvallisuusriskeihin ja -käytäntöihin ja koulutusten jälkeen muistijälki on perinteistä koulutusta huomattavasti parempi – turvallisuus jää paremmin oppijan mieleen. Voit myös opettaa henkilöstöllesi toimimisen erilaisissa hätä- ja onnettomuustilanteissa, kuten esimerkiksi tulipaloissa, tai vaikkapa kohdatessa turvallisuutta uhkaavan henkilön asiakaspalvelutilanteessa.

AR-avusteinen työnkulku

Varmista prosessiesi laatu digitaalisella, AR-avusteisella työnkulkuratkaisulla. Puheen, viivakoodien tai datan avulla ohjattujen työnkulkujen avulla pystyt varmistamaan prosessisi vaiheiden yhdenmukaisuuden sekä virheettömyyden ja tuomaan henkilöstölle reaaliaikaisen näkymän heidän työtehtävistään. Ratkaisu toimii sekä mobiililaitteiden, että älylasien avulla ja sisältää helppokäyttöisen järjestelmän, johon voit itse rakentaa omat prosessisi työvaiheet tai tuoda ne olemassa olevasta järjestelmästä integraation avulla. Työn laatu pysyy korkealla, kun työvaiheet voidaan vakioida ja niiden seuraaminen ja toteuttaminen on helppoa ja kulkee jatkuvasti työntekijän mukana.

Havainnollistus, mitä lisätyn todellisuuden ohjeita henkilö voi nähdä älylasien kautta.

Virtuaaliset työohjeet

Virtuaaliset työ- ja huolto-ohjeet varmistavat että työtehtävät suoritetaan aina yhdenmukaisesti ja oikealla tavalla. AR-lasien avulla näkökenttään heijastettavat animaatiot tai videot eivät jätä työn tekijälle tulkinnanvaraa, vaan niitä seuraamalla tehtävät pystytään suorittamaan laadukkaasti osaamistasosta tai kokemuksesta riippumatta. Animaatiot eivät myöskään ole riippuvaisia kielestä tai luetun- eikä kuullunymmärtämisen yksilöllisestä kyvykkyydestä, vaan ne ymmärretään aina samalla tavalla. Virtuaalisten työ- ja huolto-ohjeiden avulla pystyt vakioimaan esimerkiksi valmistamisen tai huoltamisen tehtävät ja varmistamaan, että tehtävät suoritetaan kerralla oikein.