Vuorovaikutuksen voimalla kohderyhmän mieleen

Interaktiivisuudella ja 3D-visualisoinnilla voi saada aikaan hämmästyttävän hienoja ja tehokkaita markkinointi- ja myyntimateriaaleja. Interaktiivisuus vahvistettuna vaikuttavalla 3D-visualisoinnilla laittaa asiakkaan toiminnan keskiöön. Ymmärrys monimutkaisista tuotteista ja kokonaisuuksista helpottuu ja tuo asiakkaille hienoja ahaa-elämyksiä.

Yrityksen tarjooman esittelyä

Arvoketjun havainnollistamista

Interaktiivinen esitystyökalu Wärtsilä

Tulevaisuuden visioiden ja suunnitelmien esittelyä

Datan visualisointia holografisella teknologialla