Mitä on virtuaalitodellisuus?

VR eli virtuaalitodellisuus on kokemus, joka ympäröi käyttäjän täysin digitaalisella kokemuksella joko virtuaalilasien tai ympäröivän näytön kautta. Ympäristö voi olla joko tietokoneen avulla tuotettu tai tallennettu fyysisestä ympäristöstä.

Virtuaalitodellisuuden avulla käyttäjä voidaan tuoda keskelle mitä tahansa näkymää ja kokemusta. Virtuaalitodellisuus on immersiivinen eli se mahdollistaa käyttäjän syventymisen kokemukseen niin, että hänen keskittymisensä on kokonaan virtuaalitodellisuudessa eikä hän tiedosta sen ulkopuolista maailmaa. Tämä on erityisen hyvä ominaisuus esimerkiksi koulutus- ja viihdekäytössä jossa käyttäjä halutaan sitouttaa haluttuun asiaan.

Virtuaalitodellisuus vaatii erityiset virtuaalilasit, joita on olemassa sekä langallisia (eng. tethered), että langattomia (eng. stand-alone) versioita. Langallisten versioiden hyötynä on niiden kyky pyörittää langattomia laitteita laadukkaampaa ja monimutkaisempaa grafiikkaa, mutta haittapuolena vastaavasti se, että ne vaativat erillisen tietokoneen, johon ne kytketään kiinni.

Nykyisin on myös mahdollista rakentaa VR-sisältö siten, että se sijaitsee fyysisesti pilvipalvelimella, josta se striimataan reaaliaikaisesti VR-laitteille. Tämä ns. CloudXR – teknologia mahdollistaa tulevaisuudessa kevyemmät ja halvemmat laitteet sekä laadukkaamman ja realistisemman elämyksen. Teknologia on jo olemassa ja sillä pystytään jo skaalaamaan esimerkiksi koulutuksia useaan eri paikkaan ilman, että koulutuksia pitää fyysisesti tallentaa eri laitteille.

Suunnitteleeko yrityksesi virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä esimerkiksi markkinoinnissa, tapahtumissa tai koulutuksissa?

Kaksi henkilöä istumassa VR-lasit päässä ruudun lähellä.