Immersiiviset XR-ratkaisut työntekijöiden taitojen kehityttämiseksi

PROSCAPE® Skills

Vastaa tulevien sukupolvien odotuksiin tulevaisuuden oppimiskokemuksista ja tarjoa vuorovaikutteisia ja virtuaalisia välineitä jatkuvaan taitojen kehittämiseen. Lisää keskittymistä ja yhdistä ratkaisumme muihin oppimistapohin tehokkaan koulutuksen tarjoamiseksi.

Step-by-step 3D technical training​

Vuorovaikutteiset 3D-oppaat ja esitykset räjäytyskuvien ja lisätyn todellisuuden kanssa varustettuna. Auta työntekijöitäsi ymmärtämään monimutkaisia järjestelmiä ja laitteistoa teknisellä koulutuksella.

Taitojen kehittäminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa

Räätälöity immersiivinen VR-koulutus rajattomilla vuorovaikutusmahdollisuuksilla ja toistoilla käytännön työkohtaisten taitojen opetteluun.