AR-avusteiset työohjeet ja etätukiratkaisut työnteon tehostamiseen

tuotantoon & huoltotyöhön

AR-avusteinen työskentely

REFLEKT Enterprise AR system

REFLEKT ONE: lisättyä todellisuutta hyödyntävä työskentelyalusta. Tehosta tuottavuutta ja tue tuotanto- ja huoltohenkilökuntaa visuaalisilla, asteittain etenevillä ohjeistuksilla, IoT-datalla ja lisättyä todellisuutta hyödyntävillä oppailla.

REFLEKT Remote: etäyhteistyötä tukeva alusta. Tehosta huolto- ja asennushenkilöstön ja teknisen tuen välistä kommunikaatiota reaaliaikaisen, lisättyä todellisuutta hyödyntävän etätuen avulla.

Tarjoamme avustetun työn ratkaisuja yhdessä kumppanimme RE'FLEKTin kanssa.

Asteittain etenevät ohjeet

REFLEKT ONE

REFLEKT ONE on skaalautuva AR-alusta asteittain etenevien ohjeiden luomiseksi. Visuaaliset ohjeet voidaan esittää lisätyn todellisuuden avulla älypuhelimilla, tableteilla tai älylaseilla työsuoritusten parantamiseksi ja työssäoppimisen nopeuttamiseksi asennus-, huolto- ja palvelutehtävissä.

Icon Learning

Tee monimutkaisista toiminnoista yksinkertaisia nykyaikaisella ohjeistuksella. Yksinkertaiset asteittain etenevät ohjeet vähentävät operatiivisen toiminnan riippuvuutta työntekijöiden osaamisen tasosta. Uudet työntekijät oppivat nopeammin ja pystyt kehittämään nykyisiä työntekijöitäsi paremmin.

Tärkeimmät ominaisuudet

Icon Devices

Alustasta riippumaton – jaa ratkaisusi iOS, Android, Windows mobiililaitteilla ja älylaseilla.

Icon Digital twin

Tarkka kohteentunnistaminen ja -seuraaminenAR/MR -sisällön aktivoimiseksi merkkien tai fyysisten objektien avulla

Icon Layers

Valmiit pohjat ja arkistot edesauttavat uuden sisällön luomista ilman asiantuntijaa

Icon IoT

Visualisoi reaaliaikainen sensoridata suoraa laitteiden pinnoille teollisuusympäristöissä kuten teollisuuden kunnossapidossa

Etätuki

REFLEKT Remote

REFLEKT Remote on 'yhden painalluksen' AR-ratkaisu joka yhdistää sinun tai asiakkaasi työntekijän oikeaan asiantuntijaan reaaliaikaista etätukea varten.

Asiantuntija voi piirtää ja asettaa ohjeita lisätyn todellisuuden avulla suoraa työtekijän näkökenttään, mikä edesauttaa huoltotöitä ja vähentää työnseisauksista syntyviä kustannuksia.

Icon Learning

Korvaa vanhanaikaiset viestintätavat älykkäällä AR-viestinnällä: IT-tukihenkilösi näkee samat asiat kuin kenttäteknikkosi lisätyn todellisuuden avulla. Vältä päiviä kestävä viestittely ongelman selvittämisessä ja ratkaise ongelma nopeasti.

Tärkeimmät ominaisuudet

Icon Interaction

Työntekijäsi ja asiakkaasi saavat yhdellä painalluksella reaaliaikaisen yhteyden asiantuntijaan.

Icon AR

Tee merkintöjä tai lisää visuaaliset ohjeet AR:n avulla.

Icon Sharing

Kokonaisvaltaista tiedonhallintaa - yleiskatsaus kaikkiin huoltotapahtumiin, ja pääsy aiemmin ratkaistuista huoltotapahtumista koostuvaan tietokantaan

Icon Engaging

Ratkaisu, jonka voi helposti muokata brändisi visuaalisen ilmeen mukaiseksi