Mitä on lisätty todellisuus?

Lisätyssä todellisuudessa fyysistä ympäristöä täydennetään virtuaalisella sisällöllä. Digitaalinen informaatio näkyy fyysisen ympäristön osana mobiililaitteen tai virtuaalilasien kautta ikään kuin lisäkerroksena fyysisen ympäristön päällä.

Verrattuna virtuaalitodellisuuteen lisätyssä todellisuudessa virtuaalisilla elementeillä täydennetään fyysistä ympäristöä, kun taas virtuaalitodellisuus tarkoittaa fyysisen ympäristön korvaamista täysin virtuaalisella sisällöllä.

Lisättyä todellisuutta voidaan hyödyntää sekä erillisillä AR-laitteilla että älypuhelimella. AR-laitteiden yleisin sovellus ovat erilaiset älylasit (eng. Smart glasses), joiden avulla virtuaalinen sisältö voidaan tuoda lähelle käyttäjän näkökenttää, osaksi fyysistä näkymää. Älypuhelinten avulla AR-sisältöä voidaan hyödyntää puhelimen kameran läpi katsottuna.

Älypuhelinten etuna on niiden laaja levinneisyys, mutta käytön hidasteena on tähän mennessä ollut vaatimus erillisen applikaation asentamiseen ennen kun sisältöä on voitu näyttää. Nykyisin älypuhelimilla pystytään näyttämään AR-sisältöä myös ilman applikaatiota, hyödyntäen WebXR – rajapintaa, mikä mahdollistaa esimerkiksi kuluttajille suunnatun mainonnan tai muun virtuaalisen sisällön hyödyntämisen. Älylasien puolella järkevän hintaisia kuluttajalaitteita ei vielä juurikaan ole olemassa, mutta niiden ennustetaan tulevan teknologian nopean kehittymisen ansiosta laajamittaiseen käyttöön muutaman vuoden sisään ja korvaavan matkapuhelimet ihmisten jokapäiväisenä työkaluna. Yrityskäyttöön tarkoitettuja älylaseja on jo useita, ja niiden avulla yritykset pystyvät tehostamaan operaatioitaan esimerkiksi tuotanto-, kunnossapito- ja logistiikkayrityksissä mahdollistamalla työntekijöidensä ja prosessiensa nopeamman ja laadukkaamman suorittamisen.

Onko yrityksesi kiinnostunut lisätyn todellisuuden hyödyntämisestä?