3D-grafiikka

3D-grafiikka on tietokonegrafiikkaa, jossa mallinnus tehdään kolmen tilaulottuvuuden suhteen ja joka tuo esiin syvyysvaikutelman. 3D-mallit ovat tietokonemallinnettuja, kolmiulotteisia kuvia fyysisistä objekteista.

3D-mallin avulla pystytään luomaan parempi ymmärrys tuotteesta tai prosessista verrattuna tavalliseen 2D-grafiikkaan. 3D-malli luo ihmisten mieleen paremman ja pysyvämmän vaikutelman, mikä parantaa mielikuvaa ja nopeuttaa muistijäljen kehittymistä sekä sitoutumista kyseiseen tuotteeseen.

3D-malleja voidaan hyödyntää joko digitaalisilla verkkosivuilla mobiili- tai tietokonekäytössä tai ne voidaan myös tuoda esimerkiksi osaksi virtuaali- tai lisätyn todellisuuden kokemusta.

Onko yrityksesi kiinnostunut hyödyntämään 3D-mallinnuksella toteutettuja tiloja, esimerkiksi markkinoinnissa tai koulutuksessa?