Virtuaalitodellisuus markkinoinnissa

Share this article
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Nykyisessä hektisessä maailmassa visuaalisen viestinnän merkitys korostuu jatkuvasti. Jaksamme paneutua yhteen asiaan todella lyhyen aikaa kerralla, joten markkinoijan on onnistuttava kertomaan tuotteensa tarina nopeasti ja muistettavalla tavalla.

Suomalaista digitalisaatiokeskustelua leimaa keskittyminen verkossa tapahtuviin asioihin ja some-konsultit julistavat perinteisen myynnin kuolemaa. Markkinoinnin automaatiosta odotetaan messiasta, joka vapauttaa suomalaisen insinöörikansan myynnin pahasta ikeestä. Allekirjoitan sen tosiasian, että uudet teknologiat muuttavat (ja toivottavasti myös tehostavat) myynnin tekemistä. Uskallan kuitenkin olla eri mieltä siitä, että perinteinen myynti olisi kuolemassa. Myynti on ihmisten kohtaamista, jonka merkitys korostuu, kun kyseessä on yhtään matkapuhelinta monimutkaisempi kokonaisuus. Näissä ”oikeissa” kohtaamisissa tullaan tulevaisuudessakin ratkaisemaan suomalaisten yritysten menestyminen.

Digitalisaatio tuo aivan uudenlaisia, interaktiivisia keinoja tarinan kerrontaan asiakaskohtaamisissa. Näistä keinoista kaikkein interaktiivisin on virtuaalitodellisuus, jossa passiivinen näkijä muuttuu aktiiviseksi kokijaksi. Alla muutamia näkemyksiä ja ajatuksia virtuaalitodellisuuteen.

VirtualrealityMitä virtuaalitodellisuus on?

Virtuaalitodellisuus rinnastetaan usein päähän puettaviin näyttölaitteisiin. Keskustelu mediassa keskittyy uusien laitteiden kehittymiseen ja julkistuksiin. Laitteistot kehittyvät huimaa vauhtia ja nyt jo on mahdollista niin kutsuttujen haptisten laitteiden avulla lisätä elämykseen tuntoaisti. Todellisuudessa arvo markkinoijalle perustuu sisällön laatuun. Virtuaalitodellisuuden on sanottu voimaannuttavan sisällön ja antavan kokijalle vallan.  Sisältöä suunniteltaessa on varmistuttava siitä, että palvelun tai tuotteen lisäarvo saadaan esille optimaalisella tavalla.

Virtuaalitodellisuuden yleistyminen

Jo mainittu laitteiden kehitys on johtanut siihen, että laitteistojen hinnat ovat muutamassa vuodessa pudonneet murto-osaan entisestä. Ohjelmistojen ja alustojen kehittyminen on myös ollut huimaa. Vielä hetki sitten virtuaalitodellisuusratkaisut tehtiin pelien tekemiseen suunniteltujen alustojen päälle, mikä teki sovellusten tekemisestä työlästä, koska näitä alustoja ei yksinkertaisesti ole suunniteltu siihen. Nykyään käytössämme on alustoja, jotka on suunniteltu nimenomaan virtuaalitodellisuuksien rakentamiseen. Kolmas yleistymiseen vaikuttava tekijä on ymmärryksen lisääntyminen ja soveltamisen oppiminen. Nyt ollaan jo pidemmällä kuin muutama vuosi sitten, mutta väitän, että olemme ymmärtäneet vasta murto-osan mahdollisuuksista.

Virtuaalitodellisuuden hyödyt

Kuten mainittu jo aikaisemmin mahdollistaa virtuaalitodellisuus markkinoijalle erittäin interaktiivisen tarinan kerronnan. Olemme jokainen nähneet loputtoman määrän erilaisia palvelukuvauksia tai teknisiä piirustuksia. Mitä jos kohderyhmäsi voisikin kokea palvelusi tai tutkia tuotettasi todellisen tuntuisessa ympäristössä jo ennen hankintaa? Kasvattaisiko lisääntynyt elämyksellisyys myyntiäsi tai olisiko innovatiivinen mielikuva pahaksi brändillesi? Perinteisen markkinoinnin termein suurin etu virtuaalitodellisuudesta markkinoijalle on muistettavuuden parantuminen ja erottautuminen asiakaskohtaamisissa.

Virtuaalitodellisuuden on ennustettu yleistyvän huomattavasti vuonna 2016. Itse olen tästä innoissani ja niin tulisi olla jokaisen markkinoijankin, sillä teknologia antaa oivan keinon lisätä elämyksiä ja vakuuttaa kohderyhmä.

– Jukka

Read more

Mixed reality virtual environment with Varjo glasses.

A true mixed reality experience using Varjo XR-1

Stereoscape developed a mixed reality experience for a large technology client using the Varjo XR-1 headset in 2020. In the following interview Stereoscape’s then CTO Ferhat Sen, creative producer Jyri Nolvi and developer Daniel Leggat discuss the experience and the possibilities of working with the Varjo headset.

Read More

Työturvallisuus on kaikkien etu: haastattelussa Virtuarion Kristian Lukander

Virtuario on Työterveyslaitoksen suomalainen, VR-turvallisuuskoulutussisältöjä kehittävä “sisäinen start-up”, jonka toiminta perustuu pedagogiikkaan, tutkimukseen ja työturvallisuusasioiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Blogissamme Virtuarion Kristian Lukander kertoo VR:n hyödyistä käytännön turvallisuusasioiden oppimisessa.

Read More

Did you find what you were looking for?

[email protected]
Kampinkuja 2
00100 Helsinki

GDPR

© Stereoscape Oy

Business ID: 2077474-0

Subscribe to our newsletter